Aktualności
Konkursy
28 Maja
Olena Matoshniuk, fot. Michał Pietrzak
Opublikowano: 2023-05-28

Wyłoniono studenckich noblistów

Podczas finałowej gali w Warszawie rozdano Studenckie Noble. Każdy z dziewięciorga laureatów reprezentujących różne obszary nauki i sztuki otrzymał w nagrodę 5 tys. zł. Przyznano również specjalną nagrodę za odpowiedzialne zarządzanie zasobami, jakimi dysponujemy. 

Konkurs Studencki Nobel organizowany jest od 2009 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. To jedyny ogólnopolski konkurs stypendialny w pełni tworzony przez organizację studencką. Umożliwia wyróżniającym się studentom prezentację osiągnięć naukowych i artystycznych. Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów, wśród których znajdują się m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z czasopismami naukowymi oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich. W konkursie mogą udział brać zarówno studenci uczelni publicznych, jak i niepublicznych.

W tym roku nadesłano 840 zgłoszeń, spośród których wyłoniono 85 finalistów. W kolejnym etapie komisja konkursowa, złożona z 49 naukowców z 18 uczelni, wyłoniła 9 najzdolniejszych studentów. Ich nazwiska poznaliśmy podczas Gali Finałowej, która odbyła się w sobotę, 27 maja, w Warszawie. Oto zwycięzcy XIV edycji:

  • Nauki techniczne: Mateusz Krzyziński – student Data Science na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, członek MI2 DataLab. Jest współautorem czterech publikacji naukowych, a jeden z jego artykułów został opublikowany w renomowanym czasopiśmie Knowledge Based Systems. Pisał w nim o problemie analizy przeżycia, związanym z modelowaniem czasu upływającego do wystąpienia określonego wydarzenia, np. śmierci pacjenta. Potencjał aplikacyjny opracowanej metody w medycynie – do oceny rokowania długoterminowego pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej gałki ocznej – potwierdzono badaniami w zespole naukowców z uczelni technicznych i medycznych. Algorytm może być z powodzeniem stosowany także w diagnostyce predykcyjnej do prognozowania czasu pozostającego do wystąpienia stanu krytycznego instalacji technicznych w sytuacji uszkodzeń (degradacji) narastających, np. sedymentacja, osadzanie się koksu, itp.;
  • Sztuka: Olena Matoshniuk (na fot.) – studentka malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz zagranicą, uczestniczka licznych plenerów artystycznych, warsztatów oraz animatorka szeroko rozumianej kultury i sztuki. Zajmuje się malarstwem, performance i sztuką wideo. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej Ukrainy Korsaków, Fundacji Krupa Gallery oraz prywatnych. Wykazuje się dorobkiem studenckim na bardzo wysokim poziomie, zarówno w zakresie malarstwa, jak i sztuk performatywnych, oraz ponadprzeciętną aktywnością twórczą i organizacyjną w obszarze sztuki. Jej dorobek ukazuje wrażliwość artystyczną pozwalającą podejmować bardzo trudne tematy w sposób przekonujący oraz wolny od nadmiernego patosu i nadmiernie wyrazistych gestów. Współczesny język artystyczny sprawia, że stają się one głosem jej dialogu ze światem i zmuszają odbiorców do interakcji intelektualnej;
  • Dziennikarstwo i literatura: Maria Lipińska – studentka dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się tematami związanymi z gospodarką i społeczeństwem. Współpracuje z Młodą Redakcją, Uniwerek.tv. Pracowała w biurze prasowym na Forum Ekonomicznym oraz przy obsłudze prasowej ogólnopolskich festiwali. Otrzymała stypendium im. Leopolda Ungera za osiągnięcia dziennikarskie i aktywność na rzecz społeczności studenckiej. Jej teksty są nie tylko głębokie i przemyślane, ale również wnikliwe i inspirujące. Z łatwością oddaje emocje i kontekst każdej historii, co przyciąga uwagę czytelników. Jest siłą napędową zmian społecznych i głosem tych, którym często brakuje platformy do wyrażania swoich opinii;
  • Nauki przyrodnicze i energetyka: Magdalena Trusińska – utalentowana studentka kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Już teraz odnosi wielkie sukcesy w dziedzinie nauk przyrodniczych. Jest znana ze swojego pasjonującego podejścia do nauki i zainteresowania tematami związanymi z ochroną środowiska i energetyką. Jej prace są doceniane zarówno przez środowisko naukowe, jak i przez szerszą publiczność. Udowadnia, że determinacja i ciężka praca mogą doprowadzić do spektakularnych osiągnięć w każdym wieku. Była pomysłodawcą i jednym z głównych wykonawców projektu pt. „Roślinna alternatywa ryb”, finansowanego w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”;
  • Fizyka i astronomia: Mikołaj Zawadzki – jest studentem fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się geofizyką, w szczególności geofizyką stosowaną, planetologią i magnetyzmem ziemskim. Pomimo młodego wieku już teraz wykazuje się wyjątkowym profesjonalizmem oraz wysoką wiedzą naukową. W swojej studenckiej karierze prowadził wiele badań m.in. w dziedzinie geofizyki. Zajmuje się badaniem środowiska w zakresie zanieczyszczenia metalami ciężkimi, bada pogodę kosmiczną, opisuje kratery pometeorytowe. Ponadto bierze udział w wielu projektach badawczych, m.in. „Pomiary anomalii ziemskiego pola magnetycznego wywołanych przez impakty meteorytów”;
  • Medycyna i farmacja: Natalia Sauer – studentka V roku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jest nie tylko współautorką publikacji (m.in. w Nature), ale także kierownikiem i wykonawcą grantów dotyczących zagadnień mających wpływ na leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi. W swojej pracy skupia się na nowoczesnych metodach walki z nowotworami. Aktualnie sprawdza wpływ pola elektromagnetycznego na ekspresję inhibitorów punktów kontroli immunologicznej na komórkach czerniaka. Tym samym poprzez swoją pracę badawczą i odkrycia ma wkład w dynamicznie rozwijający się obszar medycyny, jakim jest onkologia. Finalistka konkursu „25 under 25” magazynu Forbes. Kieruje pracami Studenckiego Koła Naukowego Farmacji Przemysłowej UMW;
  • Nauki społeczne: Andrzej Porębski – posiada imponujący dorobek naukowy: 35 wystąpień konferencyjnych, 7 grantów badawczych (w tym – kierowanie własnym grantem NCN), 5 publikacji naukowych, 10 stypendiów, 13 publikacji popularnonaukowych. Ma wykształcenie formalne w tak różnych dyscyplinach, jak socjologia, informatyka, ekonomia, prawo, zdobyte na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
  • Nauki ekonomiczne: Jarosław Pawlik – student marketingu oraz zarządzania i inżynierii produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada szerokie zainteresowania badawcze, aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, prezentując swoje badania i dzieląc się wiedzą z innymi naukowcami z tej dziedziny. Może się pochwalić bogatym dorobkiem naukowym, obejmującym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych oraz udział w różnych projektach badawczych. Jest jednym z najbardziej obiecujących młodych naukowców w dziedzinie ekonomii, a jego sukcesy i wkład w rozwój tej dziedziny zasługują na uwagę i podziw;
  • Działalność społeczna: Jakub Wojtacha – student kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, młody aktywista i społecznik, jest wzorem dla wielu młodych ludzi, którzy chcą wpływać na społeczeństwo i dokonywać pozytywnych zmian. W młodym wieku zdobył uznanie dzięki swojej pasji do pracy na rzecz sprawiedliwości społecznej. Jego osiągnięcia i oddanie w pracy społecznej przyniosły mu uznanie społeczności lokalnej i międzynarodowej.

W tym roku przyznano też nagrodę specjalną, związaną z działaniami 3W (woda-wodór-węgiel), dotyczącymi odpowiedzialnego zarządzania zasobami, jakimi dysponujemy, w celu aktywizacji społeczeństwa, biznesu, świata nauki i administracji państwowej na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki. Otrzymał ją Michał Cichowicz, student inżynierii chemicznej i procesowej oraz automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Ukończył na tej uczelni również 3 inne kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika oraz mechanika i budowa maszyn. Udziela się w wielu kołach naukowych i organizacjach studenckich. Bierze udział również w projektach badawczych, występuje na konferencjach i posiada 4 zgłoszenia patentowe w UPRP.

Każdy z laureatów otrzymał nagrodę w wysokości 5 tys. zł ufundowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wręczyła im złote indeksy Akademii Humanitas.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)