Aktualności
Nagrody
18 Czerwca
Źródło: AMU PAN
Opublikowano: 2024-06-18

Dr hab. Jacek Kolanowski laureatem YAE Prize

Dr hab. Jacek Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, poprzedni przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN, został laureatem Young Academy of Europe André Mischke Prize for Science and Policy! Jest drugim Polakiem, po prof. Januszu Bujnickim, który otrzymał tę nagrodę.

Nagroda, której patronuje André Mischke – zmarły w 2018 roku holenderski naukowiec, jeden z założycieli Young Academy of Europe – wręczana jest od siedmiu lat za promowanie nauki, jej popularyzację oraz wspieranie przyszłych pokoleń naukowców i uczonych w Europie. YAE docenia w ten sposób wiodącą rolę laureatów na arenie międzynarodowej w badaniach naukowych, komunikacji naukowej oraz zarządzaniu i kształtowaniu polityką. 

W tym roku nagrodę przyznano dr. hab. Jackowi Kolanowskiemu z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Uhonorowano go za działalność na rzecz polityki naukowej w kraju i za granicą. Jest członkiem-założycielem Young Academies Science Advice Structure (YASAS), paneuropejskiej sieci młodych akademii, której był także pierwszym prezesem. Był także współinicjatorem kampanii na rzecz przyłączenia YASAS jako niezależnego partnera do prestiżowego Mechanizmu Doradztwa Naukowego dla Komisji Europejskiej za pośrednictwem SAPEA. Odegrał istotną rolę w tworzeniu sieci kontaktów poprzez organizację konferencji Young Science Beyond Borders, stanowiącej platformę dla młodych badaczy z krajów o niskich i średnich dochodach oraz naukowców z grup ryzyka w dostępie do europejskiej nauki. 

Kieruje Zakładem Sond Molekularnych i Pro-leków (od 2017) oraz Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych (od 2018) w IChB PAN. Jest także szefem Research Facilities and Innovation Centre w Victor Chang Cardiac Research Institute w australijskim Sydney. Jego interdyscyplinarne zainteresowania badawcze z zakresu chemii i biologii obejmują w szczególności projektowanie, syntezę, walidację i wykorzystanie niskocząsteczkowych związków chemicznych do wizualizacji i kontrolowania parametrów biochemicznych w modelach biologicznych. Te narzędzia znajdują zastosowanie zarówno w badaniach podstawowych w celu zrozumienia procesów fizjologicznych i patologicznych, jak i aplikacyjnych do poszukiwania nowych biomarkerów chorobowych i biologicznie aktywnych związków chemicznych, także w kontekście medycyny precyzyjnej.

Prowadzi aktywną działalność na rzecz współpracy międzynarodowej oraz popularyzacji nauki. Angażuje się we wsparcie ukraińskich badaczy po rosyjskiej inwazji na ten kraj. Od lipca 2019 roku zasiada w Akademii Młodych Uczonych PAN, a w okresie od grudnia 2021 do lutego 2024 był jej przewodniczącym (a wcześniej także pełnił funkcję wiceprzewodniczącego).

Young Academy of Europe André Mischke Prize w wysokości 1000 euro zostanie wręczona na dorocznym spotkaniu członków organizacji pod koniec listopada we Wrocławiu.

Dotychczas nagrodą zostali uhonorowani: prof. Rianne Letschert z Maastricht University (2017), prof. Gabi Lombardo, dyr. European Alliance for Social Sciences and Humanities (2018), prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (2019), prof. Grant Hill-Cawthorne, prezydent European Parliamentary Technology Assessment – EPTA (2020), prof. Marian Verhelst z KU Leuven (2021), dr Gergely Toldi z University of Auckland (2022), prof. Renaud Jolivet z Maastricht University (2023).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)