Aktualności
Nagrody
27 Listopada
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2022-11-27

Prof. Roman Słowiński laureatem Humboldt Research Award

Prof. Roman Słowiński z Politechniki Poznańskiej, wiceprezes PAN, twórca szkoły naukowej inteligentnego wspomagania decyzji, został laureatem Humboldt Research Award. Nagroda przyznawana jest zagranicznym naukowcom, zasłużonym na arenie międzynarodowej.

Każdego roku niemiecka Fundacja im. Alexandra von Humboldta przyznaje około 100 takich nagród. Laureatami zostają badacze, których fundamentalne odkrycia, nowe teorie lub spostrzeżenia miały znaczący wpływ na ich własną dyscyplinę naukową i które będą wpływać na tworzenie nowatorskich osiągnięć w przyszłości. Nominacje mogą być zgłaszane wyłącznie przez akademików z Niemiec. Ośrodki badawcze na terenie tego kraju to miejsca, do których zapraszani są zwycięzcy nagrody w celu realizacji własnych projektów. Tym samym wypełniana jest jedna z głównych misji Fundacji, dążącej do wspierania międzynarodowej współpracy naukowców.

Na tegorocznej liście laureatów znalazł się prof. Roman Słowiński, założyciel i kierownik Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, od 2003 r. profesor zwyczajny w Instytucie Badań Systemowych PAN, którego nagrodzono za całokształt dotychczasowego dorobku naukowego.

Jego specjalnością naukową jest informatyka. Prof. Słowiński cieszy się uznaniem w świecie naukowym jako twórca szkoły naukowej inteligentnego wspomagania decyzji, opierającej się na badaniach operacyjnych, sztucznej inteligencji i nowych technologiach informatycznych. Jest m.in. autorem oryginalnej metodyki wspomagania decyzji w oparciu o wiedzę odkrytą z niekompletnych danych, za którą w 2005 roku otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Do jej stworzenia wykorzystał autorską dominacyjną teorię zbiorów przybliżonych. Teoria ta wzbogaca metodykę sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w aspekcie uczenia się preferencji. Znajduje ona różnorakie zastosowania we wspomaganiu decyzji, m.in. w medycynie, przemyśle, farmacji, projektowaniu i diagnozowaniu urządzeń technicznych, w ochronie środowiska i w marketingu.

Jako autor lub współautor opublikował 14 książek oraz ponad 400 artykułów naukowych, w tym ponad 300 artykułów w wydawnictwach z listy JCR. Od 1999 r. jest redaktorem naczelnym European Journal of Operational Research, jednego z najważniejszych światowych czasopism z zakresu badań operacyjnych. Za swoją działalność naukową otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Złoty Medal EURO (Association of European Operational Research Societies, Aachen, 1991), Nagrodę im. F. Edgewortha i V. Pareto (International Society on Multiple Criteria Decision Making, Cape Town, 1997), Nagrodę Naukową Prezesa PAN (2016) oraz Nagrodę Naukową Prezesa Rady Ministrów (2020). Cztery uczelnie nadały mu tytuł doktora honoris causa: Faculté Polytechinque de Mons (Belgia, 2000), Université Paris Dauphine (Francja, 2001), Technical University of Crete (Grecja, 2008), Hellenic Mediterranean University (Grecja, 2022).

Nominację prof. Romana Słowińskiego zgłosił prof. Steffen Rebennack z Karlsruher Institut für Technologie. Wręczenie nagrody nastąpi w trakcie dorocznego Sympozjum Fundacji Humboldta w Bambergu, które odbędzie się w dniach 23–26 marca 2023 r.

MK

W pętli systemu


Dyskusja (0 komentarzy)