Aktualności
Nagrody
27 Maja
Fot. Alan Stocki
Opublikowano: 2022-05-27

Uphageny dla młodych badaczy z Uniwersytetu Gdańskiego

Dwoje naukowców Uniwersytetu Gdańskiego zdobyło Nagrodę im. Jana Uphagena – najważniejsze na Pomorzu wyróżnienie dla młodych badaczy. Po raz drugi z rzędu w obu kategoriach triumfowali naukowcy tej uczelni. 

Nagrodę dla młodych naukowców pod nazwą „Młody Heweliusz” ustanowiono w 2003 roku. Trzy lata później nadano jej obowiązującą do dziś nazwę Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. To najważniejsze na Pomorzu wyróżnienie dla młodych badaczy. Po raz drugi z rzędu, zarówno w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, jak i nauk przyrodniczych i ścisłych, trafiło do naukowców Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość odbyła się 26 maja w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.

W tym roku nagrodę odebrali: mgr Natalia Lubińska z Wydziału Historycznego UG oraz dr Igor Rafał Obuchowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Mgr Natalia Lubińska realizuje Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii. Obszarem jej badań są zagadnienia związane z kulturą i historią Dalekiego Wschodu, a wśród zainteresowań naukowych znajdują się m.in. obrazy chińskiej kultury i społeczeństwa w świadomości Polaków na przestrzeni wieków, chińska cywilizacja w historii ziem polskich, rozwój sinologii w Polsce, dziedzictwo komunizmu w Chinach oraz edukacja patriotyczna w Chinach. W jej dorobku znajduje się kilkanaście polsko- i anglojęzycznych publikacji naukowych dotyczących zagadnień orientalistycznych. W pracach oprócz treści typowo historycznych występują również aspekty socjologiczne i gospodarcze.

Badaczka ma na swoim koncie również szereg wyróżnień. Za osiągnięcia zawodowe związane z propagowaniem kultury i języka chińskiego została wyróżniona Nagrodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.  Największą nagrodą za zaangażowanie i innowacyjną tematykę badań było otrzymanie grantu naukowego z programu NAWA PROM, pozwalającego na zrealizowanie międzynarodowej wymiany stypendialnej na Uniwersytecie Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena to dla mnie doskonała motywacja do kontynuowania kariery naukowej. Takie wyróżnienie świadczy także o tym, że moja ciężka praca została dostrzeżona i doceniona. Znaczenie badań orientalistycznych, które wcześniej uważano za egzotyczne i hobbystyczne, stale rośnie. Mam nadzieję, że moje starania przyczynią się do zmiany postrzegania Chin wyłącznie w kontekście ustroju politycznego lub stereotypów oraz zachęcą społeczeństwo do zgłębiana kultur pozaeuropejskich bez uprzedzeń – powiedziała mgr Natalia Lubińska.

Z kolei dr Igor Rafał Obuchowski przez ostatnie lata zajmował się przede wszystkim badaniami podstawowymi nad mechanizmami molekularnymi, zapewniającymi komórce ochronę przed skutkami różnych czynników środowiskowych, takich jak wystawienie na skrajne temperatury czy nieprzyjazne chemicznie środowisko. Jego domeną są białka opiekuńcze odpowiedzialne przede wszystkim za ochronę i „naprawianie” wszystkich białek komórki, które mogą ulegać uszkodzeniom w nieprzyjaznych warunkach.

Powszechnie wiadomo, że jak coś jest uszkodzone i nie działa, to dzieje się źle. Badania moje i moich kolegów zmierzały przede wszystkim do poznania podstawowych zasad działania tych wszystkich mechanizmów ochronnych, czyli co z czym i dlaczego, a najlepiej w taki sposób, by można to narysować na schludnym schemacie i powiązać z całą resztą różnych komórkowych różności. Tak, byśmy mogli w przyszłości wiedzieć, jak to wszystko się dzieje, że komórka żyje i radzi sobie z tym i owym, choć czasem po prostu się nie udaje i umiera – podkreśla dr Igor Obuchowski.

Nagroda im. Jana Uphagena przyznawana jest studentom i absolwentom gdańskich uczelni w wieku do 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Elżbieta Michalak-Witkowska, źródło: UG

 

Dyskusja (0 komentarzy)