Badania

Centrum Mikser Inteligentnych Technologii

Opublikowano: 2019-10-01

forum akademickie

Transformacja cyfrowa to najważniejszy obecnie megatrend cywilizacyjny, którego konsekwencje, niezależnie od branży, zmieniają krajobraz ekonomiczny i społeczny każdego kraju, współtworząc przestrzeń data economy. Od poziomu komercjalizacji kolejnych technologii cyfrowych i opartych na nich rozwiązań zależy nasza umiejętność wykorzystania szans, jakie ona za sobą niesie. Dzięki niej przedsiębiorstwa i marki oferują innowacyjne produkty, nowe usługi, realizują nowe metody interakcji z klientem, kreują nowe modele biznesowe, nowe miejsca pracy i zawody. To przyszłość na wyciągnięcie ręki, która dotyczy nas już dzisiaj. Odpowiedzią na to jest nowe Centrum Mikser Inteligentnych Technologii, powołane na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Centrum, skoncentrowane na technologiach wschodzących o największym obecnie znaczeniu gospodarczym i społecznym, jak sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT), blockchain, rzeczywistość rozszerzona (AR) i wirtualna (VR), zajmie się badaniami i analizą nad ich dynamiką, możliwościami wykorzystania i predykcją przyszłych zdarzeń. Centrum będzie podejmowało również szereg działań ukierunkowanych na propagowanie idei transformacji cyfrowej i związanych z nią inteligentnych technologii oraz przełamywaniem stereotypów z nimi związanych, wpisując się w główne założenia strategii UE dotyczącej Jednolitego Rynku Cyfrowego i krajowych strategii na rzecz wdrażania tych technologii. Szczególna uwaga zostanie przy tym poświęcona aspektom technologii cyfrowych w wymiarze humanistycznym (Homo Cyber kontra Homo Roboticus) oraz charakteru interakcji między nim a technologią (Human-to-Machine, Machine-to-Human), z uwzględnieniem problematyki Digital Ethics.

W Radzie Programowej Centrum znalazły się takie firmy jak: Cybercom, Digital Workforce, Digital Teammates, Enigma Pattern, a także niezależni eksperci związani między innymi z programem Startup Spark. Pomysłodawcą Centrum i jego kierownikiem jest dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, jeden z ekspertów uczelni w obszarze technologii cyfrowych oraz ich implikacji w biznesie.

Działania podejmowane przez CMIT będą ukierunkowane zarówno na sektor biznesowy, jak i studentów. Wśród szeregu deklarowanych działań znalazły się m.in.: publikacje, sympozja, debaty, meetupy, webinaria, podcasty, a także szkolenia z zakresu technologii cyfrowych realizowane metodą tradycyjną i za pośrednictwem Internetu. Ciekawym projektem Centrum może okazać się Digital Radar, będący corocznym podsumowaniem roku uwzględniającym predykcję trendów w zakresie transformacji cyfrowej, a także roczny projekt mentorski dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ.

Centrum Mikser Inteligentnych Technologii ma szansę wykreować przestrzeń współpracy i wzajemnych inspiracji świata nauki i biznesu, poprzez zdolność do „miksowania” różnorodnych technologii, branż i doświadczeń. Skupiając niezależnych ekspertów, reprezentujących różne branże i firmy stwarza możliwość kompleksowego spojrzenia na poszczególne technologie cyfrowe oraz ich konsekwencje, w ujęciu międzynarodowym i krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego, jako cyfrowego centrum Polski.

Agnieszka Wołowiec, źródło UŁ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie