Aktualności
Sprawy nauki
07 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-07

AMU PAN: fundusz stypendialny zamiast Akademii Kopernikańskiej

Utworzenie zamiast Akademii Kopernikańskiej funduszu stypendialnego dla uczonych i studentów z Ukrainy proponuje Akademia Młodych Uczonych PAN. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta projektu ustawy „kopernikańskiej”.

W porządku obrad czwartkowego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano pierwsze czytanie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej. Przedstawiając go na początku marca, prezydent Andrzej Duda zaznaczał, że nowa instytucja ma służyć wzmocnieniu polskiej kadry akademickiej. Projekt przygotowywany był wspólnie przez resort edukacji i nauki oraz Kancelarię Prezydenta.

Tymczasem ze środowiska akademickiego płyną głosy krytyki pod adresem zgłoszonej propozycji. O zaniechanie dalszych prac nad utworzeniem Akademii Kopernikańskiej zaapelowały Akademia Młodych Uczonych PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie oraz – we wspólnym piśmie – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego i Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”.

AMU PAN zaproponowała utworzenie w miejsce Akademii Kopernikańskiej funduszu stypendialnego dla uczonych chroniących się w Polsce przed wojną w Ukrainie.

Naszym zdaniem powoływanie do życia Akademii Kopernikańskiej nie znajduje obecnie żadnego uzasadnienia, a środki przeznaczone na jej stworzenie (ok. 25 mln zł) można z dużo większą korzyścią spożytkować na długofalowe wsparcie pracowników naukowych oraz studentów z Ukrainy – przekonują członkowie AMU PAN.

W ramach funduszu przyznawane byłyby stypendia na pobyt ukraińskich uczonych i studentów studiów doktoranckich w jednostkach badawczych i szkołach wyższych w Polsce. Nad sprawnym rozdziałem środków miałaby czuwać komisja pod patronatem Prezydenta RP, w skład której weszliby przedstawiciele władz państwowych, świata nauki oraz organizacji pozarządowych, m.in. Ministerstwa Edukacji i Nauki; Polskiej Akademii Umiejętności; Rady Głównej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Polskiej Akademii Nauk i Akademii Młodych Uczonych PAN; instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz; samorządów studentów i reprezentacji doktorantów; agencji finansujących naukę; Ambasady Ukrainy w Polsce oraz organizacji pozarządowych specjalizujących się w pomocy obywatelom Ukrainy

W przekonaniu AMU PAN stworzenie funduszu będzie godną formą uczczenia 550-lecia urodzin i upamiętnienia 480-lecia śmierci Mikołaja Kopernika, a także przysłuży się budowaniu solidarności środowiska akademickiego w Polsce. Sfinansowanie np. 1500 trzymiesięcznych stypendiów w wysokości 5 tys. zł/miesiąc może przyczynić się w większym stopniu do popularyzacji spuścizny wielkiego polskiego astronoma niż zaplanowane w projekcie indywidualne nagrody w wysokości 500 tys. złotych czy tworzenie nowej instytucji – piszą autorzy listu.

Poparcie dla apelu AMU PAN można wyrazić za pomocą formularza: https://forms.gle/ZuXUc3tFVr87dXT28.

MK

Apel Akademii Młodych Uczonych PAN

Dyskusja (0 komentarzy)