Aktualności
Sprawy nauki
30 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-03-30

Apel o wycofanie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej

O wycofanie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej i wstrzymanie dotyczących go prac zwrócili się do prezydenta Andrzeja Dudy przedstawiciele środowiska akademickiego. 

Na początku marca prezydent w ramach inicjatywy ustawodawczej skierował do Sejmu projekt ustawy zakładający powołanie Akademii Kopernikańskiej. Jak wówczas zaznaczył, nowa instytucja ma służyć wzmocnieniu polskiej kadry akademickiej. Projekt przygotowany był wspólnie przez resort edukacji i nauki oraz Kancelarię Prezydenta.

W piśmie, które wspólnie wystosowali przedstawiciele środowiska akademickiego, zaapelowano do prezydenta o wycofanie projektu i wstrzymanie dalszych prac nad nim. Podkreślono, że wywołuje on poważne kontrowersje merytoryczne i jest źródłem wielu negatywnych emocji i obaw w gronie uczonych.

Sposób tworzenia, funkcjonowania i finansowania, a także celowość powołania Akademii jest dla większości środowiska niezrozumiały. Niejasne są przyczyny włączenia do jej struktury zaledwie części obszarów badawczych (…) Sytuacja ta, w połączeniu z brakiem szerszej, środowiskowej dyskusji nad projektem, wywołuje różne spekulacje. Istnieje bardzo realne niebezpieczeństwo, iż projektowana ustawa stanie się źródłem rozłamu środowiska naukowego – czytamy w liście do prezydenta.

Autorzy zwracają uwagę, że wdrożenie zapisów projektu wymaga znacznych nakładów finansowych, co w kontekście rosnącej inflacji, cen pali i energii, a także planowanych działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy, doprowadzi do pogorszenia trudnej sytuacji sektora szkolnictwa wyższego i nauki, która wciąż zmaga się jeszcze ze skutkami pandemii. W stanowisku przywołano wyniki badania przeprowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w którym uczelnie członkowskie oszacowały zwiększone koszty funkcjonowania w 2022 roku na poziomie ponad 1 mld zł.

Pogłębiające się niedofinansowanie powoduje coraz większą frustrację oraz chęć rezygnacji z zawodu wielu młodych, wartościowych nauczycieli akademickich. Rośnie niezadowolenie naszych społeczności – na polskich uczelniach trwa akcja protestacyjna związków zawodowych – piszą sygnatariusze listu.

Wyrazili przy tym gotowość spotkania z prezydentem, w trakcie którego mogliby przedstawić szczegółowo wszystkie wątpliwości, uwagi i problemy, jakie przedstawiony projekt stwarza dla polskiego środowiska akademickiego i systemu szkolnictwa wyższego. Pod pismem podpisali się: prof. Arkadiusz Mężyk (przewodniczący KRASP), prof. Marcin Pałys (przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego), prof. Jerzy Duszyński (prezes Polskiej Akademii Nauk), dr Janusz Szczerba (prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego), Dominik Szczukocki (przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

Wcześniej o zaniechanie dalszych prac nad projektem ustawy o Akademii Kopernikańskiej zaapelowały Akademia Młodych Uczonych PAN i Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

MK

Wspólne pismo do prezydenta RP Andrzeja Dudy

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Marek 30.03.2022 17:06

    Ewaluacja też jest kosztowna, a przeprowadza się ją