Aktualności
Sprawy nauki
29 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-12-29

Fizycy piszą do ministra w sprawie Rady NCN

Poprzez finansowanie badań podstawowych Narodowe Centrum Nauki odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu wysokiej jakości fizyki w Polsce. Wyeliminowanie wpływu przedstawicieli tej dyscypliny na politykę naukową i działalność agencji wydaje się być całkowicie nieuzasadnione – piszą w liście do ministra edukacji i nauki członkowie Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Jutro w Krakowie pierwsze posiedzenie nowej Rady NCN.

Przypomnijmy, od 15 grudnia Rada Narodowego Centrum Nauki ma nowy skład. Do 12 jej członków, którym kadencja kończy się w 2024 roku, dołączyło 12 naukowców powołanych przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Wśród wielu głosów, jakie pojawiły się po ogłoszeniu nazwisk nowych członków Rady, najbardziej donośnie wybrzmiały te o braku fizyków w jej składzie. Zareagowało na to także Polskie Towarzystwo Fizyczne.

Należy podkreślić, że w międzynarodowych rankingach nauki najlepiej prezentuje się polska fizyka, która pomimo ustawicznego niedofinansowania ciągle znajduje się w światowej czołówce. Znakomitym przykładem jest fizyka na Uniwersytecie Warszawskim, która w 2022 r. w klasyfikacji Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), zajęła wysoką 51–75 pozycję na świecie – czytamy w liście skierowanym przez Zarząd Główny PTF do ministra edukacji i nauki.

Fizycy podkreślają, że członkowie pozostający w składzie Rady do 14 grudnia 2024 r. także nie reprezentują tej dyscypliny, co oznacza, że przez prawie dwa lata fizyka nie będzie w ogóle miała swoich przedstawicieli w tym gremium.

Poprzez finansowanie badań podstawowych, Narodowe Centrum Nauki odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu wysokiej jakości badań fizycznych w Polsce. W tej sytuacji wyeliminowanie wpływu fizyków na politykę naukową i działalność Narodowego Centrum Nauki wydaje się być całkowicie nieuzasadnione – alarmuje Zarząd Główny PTF, domagając się podjęcia kroków, które zapewnią obecność w Radzie NCN reprezentanta nauk fizycznych.

Zgodnie z ustawą o NCN, kandydatów do Rady agencji wskazuje specjalnie do tego celu stworzony Zespół Identyfikujący. Kilka dni temu jego członkowie opublikowali stanowisko, w którym zwrócili uwagę, że minister nominował tylko jedną z 24 przedstawionych mu osób. Jak podkreślili, wybór członków powinien zapewniać zrównoważoną reprezentację różnych dziedzin nauki. Tymczasem w nowym składzie zasiądzie 11 osób z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, 8 z obszaru nauk o życiu i tylko 5 z nauk ścisłych i technicznych.

Nie będzie żadnego fizyka (poza astrofizykiem) i tylko jeden chemik o dość wąskiej specjalizacji (elektrochemia), ale też żadnego socjologa czy ekonomisty. Będzie za to aż dwóch teologów i trzech prawników – wymieniono.

Jutro (30 grudnia) w Krakowie dojdzie do pierwszego posiedzenia nowej Rady, podczas którego zostanie wybrany jej piąty w historii przewodniczący. Do tej pory funkcję tę sprawowali: prof. Michał Karoński, prof. Janusz Janeczek, prof. Małgorzata Kossowska i prof. Jacek Kuźnicki.

Rada jest kluczowym organem Centrum. Do jej obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych, tematyki projektów badawczych i warunków przeprowadzania konkursów na ich realizację, jak również ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na badania w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin. Dokonuje ona także wyboru Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.

MK

List Polskiego Towarzystwa Fizycznego

 

Dyskusja (0 komentarzy)