Aktualności
Sprawy nauki
28 Maja
Źródło: www.polsl.pl
Opublikowano: 2020-05-28

Politechnika Śląska i Sieć Badawcza Łukasiewicz zacieśniają współpracę

Utworzenie w województwie śląskim Hubu Innowacji Cyfrowych zakłada porozumienie podpisane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz i Politechnikę Śląską. W ramach umowy obie strony zadeklarowały inicjowanie nowych projektów na potrzeby tamtejszego przemysłu oraz dalszą współpracę w zakresie realizacji doktoratów wdrożeniowych.

Dla Łukasiewicza to kolejna, po podpisanej pod koniec kwietnia br. z Politechniką Warszawską, umowa z uczelnią techniczną, która otwiera nowe możliwości sprawnego reagowania na potrzeby przemysłu, tym razem związanego z regionem Śląska. Podpisy pod nią złożyli rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, oraz Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. W planach jest współpraca w zakresie utworzenia w województwie śląskim Hubu Innowacji Cyfrowych (e-digital Innovation Hub, EDIH), które celem będzie mobilizacja lokalnych środowisk naukowych i biznesowych na rzecz transferu wiedzy, rozwoju i wykorzystania rozwiązań cyfrowych w procesach produkcyjnych oraz funkcjonowaniu sektora publicznego.

Dotychczasowa współpraca pomiędzy uczelnią i instytutami Łukasiewicza wchodzi w nową fazę. Cieszę się, że opierać się ona będzie na tak konkretnych projektach, jak EDIH. To właśnie transformacja cyfrowa jest jednym z 4 obszarów, obok zrównoważonej gospodarki i energii, inteligentnej mobilności i zdrowia, w który chcemy mocno zainwestować. Jestem przekonany, że nasze współdziałanie stanowić będzie silny impuls dla dalszego rozwoju Śląska i gałęzi przemysłu nierozerwalnie związanych z tym regionem jak branża wydobywcza, hutnicza, motoryzacyjna czy energetyczna, z korzyścią dla polskiej gospodarki – podkreśla Dardziński.

Stronom porozumienia zależy również na intensyfikacji współpracy dydaktycznej. W tym celu organizowane będą między innymi wspólne programy podnoszące kwalifikacje pracowników obydwu instytucji, wymiana kadry naukowej i włączanie pracowników instytutów w procesy dydaktyczne prowadzone na uczelni. Systematycznie zwiększana będzie również liczba naukowców Łukasiewicza realizujących doktoraty wdrożeniowe na Politechnice Śląskiej.

– Jestem przekonany, że formalizując trwającą już od lat współpracę z instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, stwarzamy nowe możliwości współpracy w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na światowych rynkach. To także ogromna szansa na wzmocnienie pozycji naszych instytucji oraz rozpoznawalności i zmiany wizerunku aglomeracji górnośląskiej. Plan rozwoju Politechniki Ślaskiej zdefiniowany w programie Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza zakłada otwartość i współpracę z otoczeniem spoleczno-gospodarczym oraz transfer wiedzy do sfery gospodarczej. Wspólnie rozwijane są technologie przemysłu przyszłości, inteligentnych miast, materiały przyszłości, rozwijamy obszar sztucznej inteligencji, łączą nas także działania na rzecz zwalczania skutków epidemii – mówi prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

– Dostosowujemy nasze kształcenie do wymogów nowoczesnej gospodarki, uruchamiając studia dualne oraz liczne doktoraty wdrożeniowe. Porozumienie obejmuje także i te formy aktywności, dzięki czemu nasza oferta stanie się ciekawsza, a nasi studenci i pracownicy Łukasiewicza zyskają możliwość zdobycia nowych umiejętności, kwalifikacji i realizacji rozwoju naukowego. Coraz większa rola Przemysłu 4.0 opartego na cyfryzacji i automatyzacji oraz powołanie do życia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sprawiają, że zapotrzebowanie na specjalistów będzie wzrastało. Podpisana umowa wychodzi naprzeciw potrzebom obu stron, co przyczyni się do podejmowania realnych działań i osiągania wspólnych korzyści – zauważa rektor.

Na Śląsku działalność prowadzą Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica z Gliwic, Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej z Zabrza, oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL i Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z Katowic. Instytuty te współpracują już z Politechniką Śląską w konsorcjach przy projektach dotyczących między innymi innowacyjnych systemów łączności bezprzewodowej w podziemnych zakładach górniczych, wsparcia w planowaniu i kierowaniu akcją ratowniczą czy mikrostrukturalnej oraz chemicznej analizy stopów niklu z innowacyjnymi powłokami żaroodpornymi.

Działająca od 1 kwietnia 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 35 instytutów badawczych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników, z czego 75% stanowią naukowcy, oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4 tys. urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi ona trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie.

źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)