Aktualności
Sprawy nauki
10 Lutego
Źródło: Facebook/UMP
Opublikowano: 2023-02-10

Poznaliśmy najlepszych studentów zagranicznych w Polsce

Ukraina, Stany Zjednoczone, Turcja, Uzbekistan i Niemcy – z tych krajów pochodzą laureaci XIII edycji konkursu INTERSTUDENT. Gala wręczenia nagród odbyła się 9 lutego podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”, której gospodarzem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest w ramach programu „Study in Poland” przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Lisa, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wskazuje laureatów spośród cudzoziemców kształcących się w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych. Warunkiem udziału jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna czy sportowa – oraz dobre wyniki w nauce i uczestnictwo w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszali ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. Kapituła wybrała osoby, których dokonania uznano za szczególnie warte wyróżnienia:

  • w kategorii studia licencjackie: Vitalii Morskyi z Ukrainy, student III roku na kierunku inżynieria i analiza danych na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Ma opinię studenta wybitnego, co potwierdza średnia ocen ze studiów – 5,0. Za dobre wyniki otrzymał stypendium rektora PRz w 2021 i 2022 r. Studia na PRz rozpoczął w październiku 2020 r. i już od pierwszego semestru mocno zaangażował się w prace studenckiego Koła Naukowego Machine Learning, a od roku jest jego przewodniczącym. W 2021 r. uczestniczył w II Kongresie Edukacyjnym „IT i szachy”. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na wpływ nowoczesnych technologii i gier logicznych (ze szczególnym uwzględnieniem szachów) na rozwój kreatywnego myślenia u osób młodych.

Jego atutem jest doskonała zdolność komunikacji w języku angielskim branżowym, co skutkuje przełamywaniem barier kulturowych oraz sukcesami w pracach międzynarodowych zespołów podejmujących wspólne projekty. Umiejętności językowe ułatwiają też nawiązywanie kontaktów w przedstawicielami uczelni z różnych regionów świata oraz podejmowanie wyzwań w konkursach międzynarodowych. Z powodzeniem zaangażował się w projekt Erasmus Budda, komunikując się ze studentami z uczelni partnerskich. Obecnie wspiera trzech studentów z programu Erasmus w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych i urzędowych, starając się jednocześnie integrować cudzoziemców ze środowiskiem akademickim.

Vitalii stale angażuje się w wydarzenia w swoim środowisku akademickim. Dla swojego Koła Naukowego zorganizował wykład przeprowadzony przez studentów Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Z dużym zaangażowaniem i inwencją dąży do kreowania wydarzeń łączących środowisko akademickie polskich i ukraińskich uczelni, dzięki czemu studenci lepiej poznają realia, kulturę oraz mogą się dzielić wiedzą w dziedzinie inżynierii, analizy danych, informatyki i programowania. Umiejętnie motywuje i inspiruje studenckie środowisko akademickie do poszukiwań i rozwijania pasji poznawczych.

Inną dziedziną, oprócz działalności naukowej, w którą angażuje się Vitalii, jest aktywność społeczna, obejmująca pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Asystował jako tłumacz języka ukraińskiego i pomagał wojennym uchodźcom ze swojego kraju w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie. Pracował jako wolontariusz w Centrum Pomocy Ukrainie przy Politechnice Rzeszowskiej, nadzorował zbiórkę artykułów i organizował ich transport na Ukrainę.

  • w kategorii studia magisterskie: Shamiram Shammy Benjamin z USA, studentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

„Bądź elastyczny, zorganizowany i myśl pozytywnie” – radzi młodszym kolegom przyjeżdżającym na Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Jej sukcesem – jednym z wielu! – było… opanowanie wymowy nazwy ulicy Przybyszewskiego, przy której mieści się szpital uniwersytecki. Przyjazd na studia medyczne dla Polski to dla niej w pewnym stopniu powrót do korzeni: jej prababcia Genowefa Fijak była Polką, która wyszła za mąż za Chorwata. Ojciec jest Asyryjczykiem i to w tym języku, oprócz angielskiego, mówiła od dzieciństwa Shammy. Polskiego nauczyła się dopiero na studiach w Poznaniu. Na początku pobytu miała wrażenie, że Polacy jej nie lubią, bo nie uśmiechają się na ulicy. Jednak kiedy nauczyła się mówić po polsku, odkryła, że rodacy jej prababci są ciepli i otwarci, tylko inaczej niż Amerykanie okazują swoje uczucia.

Przewodnicząca EPSU (English Programs’ Student Union) na UMP, organizatorka PUMS Welcome Week – wydarzeń skierowanych do nowo przyjętych studentów, mających na celu ich integrację ze społecznością akademicką, inicjatorka imprezy „Springsgiving 2022”, której nowa formuła podkreślała różnorodność kulturową studentów, Cyfrowa Ambasadorka NAWA, autorka filmów instruktażowych dla studentów zagranicznych w Polsce poświęconych m.in. załatwianiu spraw urzędowych, aplikacji na staż lekarski, pomocy psychologicznej dla studentów – lista jej aktywności wydaje się nie mieć końca! Dla porządku przypomnijmy: Shammy jest na kierunku lekarskim, wymagającym niezwykłej pracowitości i systematyczności…

  • w kategorii studia doktoranckie: Fatma Edemen z Turcji, doktorantka ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do Polski przyjechała pięć lat temu. Zajmuje się kinem kurdyjskim. Swoją pracę doktorską pt. Curating Kurdishness: Kurdish Film Festivals in Europe, tworzoną pod merytoryczną opieką prof. Małgorzaty Radkiewicz, realizuje z pasją i zaangażowaniem. Świadczą o tym liczne wyjazdy na kwerendy i festiwale filmowe, które pozwalają aplikantce nie tylko na zbieranie materiału, ale też na poszerzenie już i tak rozległych horyzontów. Fatma była jurorką na Women Make Waves International Festival na Tajwanie. Pracowała w komisjach selekcyjnych 22 i 23 Flying Broom International Womens Film Festiwal w Turcji. Jej artykuły na tematy filmowe można przeczytać w wielu renomowanych czasopismach, a ją spotkać na różnych branżowych konferencjach.

Przed podjęciem nauki w Polsce studiowała dziennikarstwo na uniwersytecie w Ankarze. W 2018 r. dowiedziała się o studiach magisterskich Programme Cultural Studies: Comparative Heritage Studies na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków poznała wcześniej jako studentka Erasmusa. Ukończyła magisterkę w 2020 r., pracę dyplomową pisała o niezależnym kinie tureckim. Zainteresowania filmem wyniosła z rodzinnego domu. Dwaj starsi bracia oraz dziadek ze strony matki byli fanami kina. Oglądali wspólnie wiele produkcji na kasetach VHS, także polskie filmy, zwłaszcza Krzysztofa Kieślowskiego. Miłość do polskiego kina została jej do dziś. Ceni takie filmy jak Dekalog Kieślowskiego, Europa Europa Agnieszki Holland. Interesuje się dokonaniami młodszej generacji polskich filmowców, zwłaszcza kobiet, np. Agnieszki Smoczyńskiej. Po doktoracie chciałaby pracować w branży filmowej, gdzie mogłaby wykorzystać zdobytą wiedzę i akademickie doświadczenie.

Realizuje się nie tylko w pracy naukowej, i artystycznej, ale także w działalności społecznej i samorządowej. Aktywnie pracuje w Radzie Doktorantów, której jest członkinią, służy swoim czasem i kreatywnością przy organizacji różnych wydarzeń na uczelni. Jako stypendystka Inicjatywy Doskonałości UJ pomaga innym doktorantom w wypełnianiu wniosków i rozliczaniu wyjazdów, odważnie walczy o prawa doktorantów spoza granic Polski, wskazując na ich największe bolączki i proponując rozwiązania.

Dodatkowo Kapituła postanowiła przyznać Nagrody Specjalne. Laureatkami zostały:

  • Tetiana Bezpalko z Ukrainy (Gdański Uniwersytet Medyczny) – za wielką odwagę, która zaprowadziła ją na front wojny w Ukrainie, gdzie udzielała pomocy rannym żołnierzom i cywilom;
  • Amaliya Iskhakova z Uzbekistanu (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – za aktywną pomoc w nawiązywaniu relacji między zagranicznymi studentami a lokalną społecznością
  • Anna Caroline Zurbel z Niemiec (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – za wsparcie, jakiego udziela młodszym kolegom przyjeżdżającym na studia w Białymstoku.

Konkurs pod Honorowym Patronatem prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, organizuje Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Partnerami są: KRASP, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

MK, źródło: www.studyinpoland.pl

Vitalii Morskyi, fot. Edyta Ptaszek
Shamiram Benjamin, fot.Facebook/UMP
Fatma Edemen, fot. YouTube
źródło: Facebook/UMP
Dyskusja (0 komentarzy)