Aktualności
Sprawy nauki
27 Marca
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2020-03-27

Prof. Bogusław Buszewski członkiem EASA

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został członkiem zwyczajnym Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

Europejska Akademia Nauki i Sztuki (European Academy of Sciences and Arts) to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Należy do niej ponad 2 tys. naukowców, ludzi kultury i religii, w tym 34 noblistów oraz papież Benedykt XVI. Wśród 31 jej członków z Polski są m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Zoll, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Krzysztof Penderecki, prof. Lucjan Pawłowski i prof. Michał Kleiber, który od roku 2015 pełni także funkcję wiceprezydenta Akademii.

Do grona tego dołączył właśnie prof. Bogusław Buszewski. Jest pierwszym naukowcem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w EASA. To uznany w Polsce i za granicą specjalista z zakresu chemii analitycznej, a zwłaszcza metod separacyjnych (chromatografia i techniki elektromigracyjne, przygotowanie próbek, spektrometria mas, adsorpcja). Jest twórcą tzw. Toruńskiej Szkoły Chemii Analitycznej. Jest autorem 18 książek i opracowań monograficznych, w tym haseł w prestiżowej Encyklopedii Chemii Analitycznej oraz autorem lub współautorem ponad 600 publikacji, 56 patentów i zgłoszeń patentowych. Jego publikacje były cytowane ponad 12 500 razy, współczynnik Hirscha wynosi 51.

Prof. Bogusław Buszewski obronił doktorat w 1986 roku na Słowackim Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie, stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1992. W 1999 roku uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. Był prezesem Societas Humboldtiana Polonorum (2007–2013), Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2010–2015) oraz prezydentem European Society of Separation Sciences (2008–2016). Obecnie jest przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN (od 2016), a od trzech kadencji – prezydentem Central European Group for Separation Sciences (od 2010). Odbył wiele zagranicznych staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Tybindze (jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta), na Stanowym Uniwersytecie w Kent oraz w licznych ośrodkach akademickich Chin, Japonii, Australii, Południowej Afryki, Brazylii i Europy. Jest organizatorem (w roku 1994) i kierownikiem Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK oraz twórcą (w roku 2010) i kierownikiem Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (BioSep) Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. Prof. Buszewski jest laureatem licznych nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych, w tym doktorem honoris causa 6 uczelni. Obecnie jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz wiceprzewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej.

O badaniach prof. Buszewskiego pisaliśmy także w Forum Akademickim.

W tym roku Europejska Akademia Nauki i Sztuki obchodzi jubileusz 30-lecia działalności  Jej celem jest promowanie nauki oraz naukowej i artystycznej wolności w poszukiwaniu prawdy. Do zadań Akademii należą analiza i rozwiązywanie – we współpracy z przedstawicielami władz, wyznań i religii – problemów stojących przed współczesnym społeczeństwem, a także wspieranie twórczości naukowej i artystycznej zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim.

źródło: UMK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)