Aktualności
Sprawy nauki
07 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-07

Rektorzy o zwiększeniu subwencji, kolejnej ewaluacji i dodatkowych środkach dla NCN

Przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na tworzenie i utrzymanie infrastruktury badawczo-dydaktycznej oraz na Narodowe Centrum Nauki, a także zwiększenie przyszłorocznej subwencji do kwoty 18,7 mld zł oraz pilne opracowanie kryteriów kolejnej ewaluacji postuluje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W trakcie odbywającego się w Poznaniu niedawnego Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podjęto uchwałę odnośnie do postulatów środowiska dotyczących doskonalenia funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Rektorzy za podstawowy problem uznali niski poziom finansowania, który przekłada się m.in. na niskie wynagrodzenia, a w konsekwencji spadek atrakcyjności kariery akademickiej.

W uchwale wnioskują m.in. o zwiększenie wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 roku łącznie do poziomu 17,2%, a także o wzrost minimalnego wynagrodzenia profesora o co najmniej 17,2%. Przypomnijmy, że opublikowany już projekt ministerialnego rozporządzenia przewiduje podniesienie najniższej profesorskiej pensji do wysokości 7210 zł, czyli o ok. 12,5%. Postulują także zwiększenie przyszłorocznej subwencji do kwoty 18,7 mld zł. W tym roku wyniosła ona ok. 13 mld zł.

W kolejnym punkcie uchwały rektorzy wskazują konieczność przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na tworzenie i utrzymanie infrastruktury badawczo-dydaktycznej oraz na Narodowe Centrum Nauki. Gościem poznańskich obrad KRASP był prof. Jacek Kuźnicki, przewodniczący Rady NCN, który przedstawił sytuację finansową agencji i jej bezpośredni wpływ na liczbę udzielanych grantów. W ostatnim numerze „Forum Akademickiego” pisał, że „nawet jeśli budżet NCN w kolejnym roku nie zmniejszy się, to z powodu inflacji spadnie realna wartość funduszy grantowych uzyskanych przez beneficjentów NCN. Brak zwiększenia finansowania obniży i tak już niski wskaźnik sukcesu. Utrzymanie wskaźnika sukcesu na poziomie minimum 25% wymaga stałego zwiększania budżetu NCN o co najmniej 150 mln zł rocznie, a biorąc pod uwagę inflację, nawet o 200 mln zł”.

Rektorzy wyrazili także zaniepokojenie brakiem interpretacji dotyczącej stosowania w praktyce rozporządzenia w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych oraz artystycznych. Ich zdaniem rodzi to niebezpieczeństwo podważania procedur dotyczących nadawania stopni i tytułów naukowych w dziedzinie sztuki oraz dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia. Wyrazili przy tym gotowość stworzenia środowiskowej propozycji.

Na koniec KRASP zaapelowała o pilne opracowanie kryteriów kolejnej ewaluacji za okres 2022–2025.

MK

Uchwała KRASP

 

Dyskusja (0 komentarzy)