Aktualności
Szkoły wyższe
13 Grudnia
Źródło: Platon TV
Opublikowano: 2019-12-13

Kto założy gronostaje?

W przyszłym roku w kilkudziesięciu uczelniach nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbędą się wybory władz rektorskich. Zgłaszają się już pierwsi kandydaci.

Przyszłoroczne wybory będą pierwszymi po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki. Wprowadziła ona kilka istotnych zmian w procesie powoływania rektora uczelni publicznej. Przede wszystkim zrezygnowano z konkursowego trybu jako jednej z możliwości na rzecz wyboru wyłącznie w drodze głosowania przeprowadzanego przez kolegium elektorów. Nowością jest też udział w tym procesie rad uczelni i Senatu. Wreszcie zmiana, która bezpośrednio wpłynie na elekcję już na etapie zgłaszania kandydatur: obniżenie z 70 do 67 lat maksymalnego dopuszczalnego wieku kandydata.

To ostatnie kryterium nie pozwala na reelekcję m.in. prof. Antoniemu Różalskiemu, rektorowi Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszym oficjalnym kandydatem na jego następcę jest prof. Jarosław Płuciennik, który pod koniec października na swoim blogu opublikował 9,5 tez o uniwersytecie. Wśród postulatów znajdujemy m.in. demokratyczną kulturę zarządzania uczelnią, autonomię uniwersytetu czy wolność badania i uczenia. Prof. Płuciennik to kulturoznawca, literaturoznawca, historyk idei i kognitywista pracujący na Wydziale Filologicznym UŁ. W latach 2012–2016 pełnił funkcję prorektora UŁ ds. programów i jakości kształcenia. Prowadzi badania z zakresu kultury nowoczesności, kultury literackiej, semantyki kognitywnej, historii idei, uniwersytetu, reformacji. Istotny obszar jego zainteresowań naukowych stanowią zagadnienia dotyczące procesów czytania i uczenia się – badania z perspektywy porównawczej, kognitywnej oraz z zakresu nowych technologii w edukacji (m.in. iphonology). Zajmuje się także przekładami psalmów, przy czym interesują go kognitywne aspekty obecności figur poetyckich w tłumaczeniach psalmów. Dał się poznać jako krytyk reformy ministra Jarosława Gowina.

O fotel rektora nie będzie się ubiegał także prof. Stanisław Michałowski, od dwóch kadencji stojący na czele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jako pierwszy o zamiarze zgłoszenia swojej kandydatury poinformował prof. Robert Litwiński, dziekan Wydział Humanistycznego. W liście otwartym do pracowników, doktorantów i studentów uczelni napisał, że chce odwdzięczyć się w ten sposób swojej Alma Mater. „Czas na podjęcie działań, których efektem będzie silny ośrodek akademicki” – dodał, zaznaczając, że UMCS potrzebuje osoby, która nakreśli odpowiedni plan rozwoju. Prof. Litwiński jest kierownikiem Katedry Metodologii i Badań nad XX-XXI wiekiem. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię organizacji policyjnych na ziemiach polskich w XX wieku, politykę wewnętrzną władz państwowych II Rzeczypospolitej, biografistykę i historię międzywojennego Lublina.

O fotel rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ubiegać się będzie obecny prorektor uczelni ds. studenckich i polityki kadrowej prof. Andrzej Sokala. „Musimy zadbać o codzienne sprawy uczelni, istotne dla jej pracowników, doktorantów i studentów, i sprawić, by wszyscy członkowie naszej wspólnoty czuli się doceniani i ważni” – mówił na spotkaniu inaugurującym kampanię wyborczą. Prof. Sokala był przez dwie kadencje dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. W latach 1991–2004 był dyrektorem toruńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a w 2003 roku został członkiem Trybunału Stanu. Zajmuje się prawem rzymskim oraz prawem wyborczym.

Rozpoczęta w 2016 roku kadencja jest debiutem dla 35 rektorów szkół wyższych nadzorowanych przez MNiSW. Kolejnych 23 rektorów z powodzeniem ubiegało się o reelekcję. W trakcie tej kadencji doszło do zmian, czy to w wyniku śmierci rektora (Politechnika Opolska, Politechnika Gdańska) czy złożenia przez niego mandatu (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku).

W 9 uczelniach medycznych pierwszą kadencję rozpoczęło we wrześniu 2016 roku 6 rektorów. W 19 uczelniach artystycznych – muzycznych, sztuk pięknych, teatralnych i filmowych – zmiany nastąpiły w 9. Na 18 uniwersytetach ponownie wybrano 9 rektorów, w tym na największych uczelniach: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Na 19 uczelniach technicznych kadencję 2016–20 rozpoczęło 11 nowych rektorów. Na 4 z 5 uczelni rolniczych wybrano nowych rektorów, podobnie w pedagogicznych i ekonomicznych. W sześciu AWF-ach kadencję zaczynało trzech nowych magnificencji. W 9 uczelniach medycznych, podlegających Ministerstwu Zdrowia, wybrano sześciu nowych rektorów, a w 19 szkołach wyższych artystycznych, podlegających Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziesięcioro.

MK, źródło: inf. własne, UMK, perspektywy.pl

Dyskusja (0 komentarzy)