Aktualności
Szkoły wyższe
01 Października
Źródło: www.po.opole.pl
Opublikowano: 2019-10-01

Prof. Marcin Lorenc nowym rektorem Politechniki Opolskiej

Dr hab. inż. Marcin Lorenc z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej został nowym rektorem tej uczelni. Wybory odbyły się w poniedziałek 30 września.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających stało się konieczne po śmierci prof. Marka Tukiendorfa. Pełnił on funkcję rektora od 2012 roku. Zmarł 18 lipca w wieku 55 lat. Wyboru nowego rektora dokonało w poniedziałek 30 września Kolegium Elektorów złożone z przedstawicieli poszczególnych wydziałów uczelni, administracji, środowiska studentów i doktorantów. O stanowisko ubiegało się trzech kandydatów: prof. Krystian Czernek, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Mechanicznego; prof. Marcin Lorenc z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i prof. Krzysztof Malik, prorektor ds. studenckich i inwestycji.

Spośród stu uprawnionych przy urnie stawiło się 98 elektorów. Przewodniczył im prof. Marian Łukaniszyn, prorektor ds. nauki. Głosy przeliczyła komisja skrutacyjna w składzie: Bartosz Polok (przewodniczący Samorządu Studenckiego), dr hab. inż. Katarzyna Hys oraz dr Filip Tereszkiewicz. Wobec wyrównanych sympatii, głosowanie rozstrzygnęło się dopiero w drugiej turze. W jego wyniku wybory uzupełniające wygrał prof. Marcin Lorenc. Jego kadencja potrwa do września 2020 roku. Wtedy też rozpocznie się kolejna, pełna już, czteroletnia kadencja. O tym, kto obejmie wówczas fotel rektora zadecydują wybory zaplanowane na marzec przyszłego roku.

Dr hab. inż. Marcin Lorenc związany jest z opolską uczelnią od 1993 roku. Od początku kariery zawodowej działalność naukową i dydaktyczną łączy z doświadczeniem menadżerskim w przemyśle. Obecnie kieruje Katedrą Inżynierii Jakości Produkcji i Usług w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesach sterowania zapasami. Opublikował ponad 100 prac. Liczba cytowań wg WoS – 39. Indeks Hirscha – 4.

źródło: PO

Dyskusja (0 komentarzy)