Aktualności
Szkoły wyższe
18 Lipca
Źródło: Facebook/Politechnika Opolska
Opublikowano: 2019-07-18

Nie żyje prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej

Dziś w nocy, w wieku 55 lat, zmarł prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej. 

Na czele opolskiej uczelni stał od 2012 roku. Wcześniej był prorektorem ds. nauki. Po informacji o śmierci prof. Tukiendorfa prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski, napisał w mediach społecznościowych:

„Trudno w to uwierzyć… To wielka tragedia i ogromna strata. Dla mnie, ale i całej opolskiej społeczności. Marek był mi osobą bliską. Zawsze byłem pełen podziwu dla jego dynamiki, otwartości i śmiałych inicjatyw jakie podejmował. Był człowiekiem bardzo otwartym, pełnym życzliwości i otwartości, nawet na najoryginalniejsze wyzwania. Bliskich sobie ludzi łatwo obdarzał zaufaniem, sam zawsze gotowy udzielać im wsparcia i pomocy. Autorytet, którym się cieszył, liczne kontakty i przyjaźnie bardzo pozytywnie wpłynęły na rozwój Politechniki Opolskiej, której pozostawał wieloletnim pracownikiem i rektorem. Dla Opola był obywatelem wybitnym. Inicjatorem i partnerem wielu niezwykle ważnych działań dla naszej społeczności, że wspomnę choćby powstanie i rozwój Parku Naukowo-Technologicznego oraz Instytutu Fraunhofera. Pełnił bardzo ważną rolę w zachęcaniu firm z całego świata do inwestowania w opolskiej strefie ekonomicznej. Był wielkim patronem sportu akademickiego odgrywającego dużą rolę w Opolu. Rada Miasta, na mój wniosek, nie miała cienia wątpliwości wyróżniając go tytułem Zasłużonego Obywatela. Marku, będzie mi Ciebie bardzo brakowało…”.

Prof. Marek Tukiendorf był z wykształcenia inżynierem chemikiem. Specjalizował się w mechanice i kinetyce ośrodków sypkich oraz modelowaniu procesów mieszania układów ziarnistych. Od początku swojej zawodowej drogi związany z opolską uczelnią techniczną. W 1988 roku, po ukończeniu studiów na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (obecna Politechnika Opolska) i uzyskaniu tytułu magistra inżyniera w specjalności maszyny urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego, rozpoczął pracę jako asystent. W 1996 roku otrzymał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Łódzkiej w zakresie inżynierii chemicznej, o specjalności inżynierii chemicznej, na podstawie pracy „Optymalizacja procesu mieszania przesypowego ziarnistych układów niejednorodnych”. Habilitację otrzymał w 2004 roku na Akademii Rolniczej w Lublinie (obecny Uniwersytet Przyrodniczy) na podstawie rozprawy pt. „Modelowanie neutronowe procesów mieszania niejednorodnych układów ziarnistych”.  W tym samym roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Opolskiej i objął kierownictwo Katedry Techniki Rolniczej i Leśnej. W 2009 roku został profesorem nauk rolniczych.

W latach 2005–2012 pełnił funkcję prorektora ds. nauki Politechniki Opolskiej. W 2012 roku został wybrany rektorem tej uczelni. Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, w której pełnił funkcję koordynatora do spraw międzynarodowych. Przewodniczył także Komisji Stałej ds. współpracy międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W 2015 roku został mianowany członkiem organizacji Diplomaten International działającej na rzecz integracji europejskiej i rozwoju Unii Europejskiej. Koordynował powstanie Centrum Współpracy Polska-Chiny – Instytut Konfucjusza w Opolu, organizował międzynarodową konferencję One Road, One Belt, współdzielił też funkcję przewodniczącego polsko-chińskiego konsorcjum akademickiego (Sino-Polish University Consortium). Od 2017 roku był Honorowym Profesorem Politechniki Pekińskiej.

MK

źródło: PO

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)