Aktualności
Szkoły wyższe
09 Czerwca
Fot. Krzysztof Krzempek
Opublikowano: 2022-06-09

W Gdańsku pierwsza wspólna inauguracja?

Już w tym roku może się odbyć pierwsza w historii wspólna uroczystość otwarcia roku akademickiego przez trzy gdańskie uczelnie. List intencyjny w tej sprawie podpisali rektorzy Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ostatnie spotkanie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, 8 czerwca, poświęcone było m.in. zacieśnianiu relacji z Miastem Gdańsk oraz podejmowaniu przyszłych inicjatyw i działań. Jednym z takich pomysłów jest otwarcie roku akademickiego 2022/2023 na wspólnej uroczystości, która miałaby się odbyć zarówno na ulicach miasta, jak również w Europejskim Centrum Solidarności.

Pragniemy pokazać, że Gdańsk jest miastem akademickim i miastem nauki. Chcemy, aby ten dzień był radosną manifestacją jedności środowiska akademickiego. Prawdziwym świętem nauki! – napisali w liście do prezydent Aleksandry Dulkiewicz rektorzy GUMed, PG i UG.

Intencją rektorów jest, by uroczystość mogła być zorganizowana wspólnie nie tylko przez uczelnie tworzące FarU, ale wszystkie gdańskie szkoły wyższe. Wydarzenie pod hasłem „Niech żyje nauka!” zostało wstępnie zaplanowane na 1 października. Oprócz niego, wszystkie trzy uczelnie planują zorganizować w swoich murach osobne, tradycyjne inauguracje.

W trakcie spotkania poruszono także kwestię Nagrody Uczelni Fahrenheita. Konkurs miałby na celu aktywizowanie oddolnych inicjatyw badawczych na trzech uczelniach współtworzących FarU. Mogliby wziąć w nim udział (zarówno indywidualnie, jak też zespołowo) studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy i inni pracownicy GUMed, PG i UG. Pierwsza edycja planowana jest w przyszłym roku, a obejmie projekty rozpoczęte najwcześniej 1 stycznia 2022 roku. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (obecnie: Uczelnie Fahrenheita) został powołany jesienią 2020 r. na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Jego najważniejszym zadaniem jest promowanie wizerunku Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego, a także jak najlepsze wykorzystanie zasobów i potencjału trzech uczelni, które go tworzą, m.in. poprzez prowadzenie wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych, wspólnej polityki promocyjnej oraz rankingowej w Polsce i na arenie międzynarodowej, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni wobec administracji państwowej, samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych. Dzięki ewentualnej, przyszłej federalizacji uczelni, Gdańsk stałby się jednym z najsilniejszych ośrodków akademickich w tej części Europy.

źródło: UG, PG

 

Dyskusja (0 komentarzy)