Aktualności
Szkoły wyższe
11 Kwietnia
Źródło: www.pollub.pl
Opublikowano: 2022-04-11

W Lublinie zainaugurowano Politechniczną Sieć Via Carpatia

Wspieranie szkolnictwa zawodowego w technikach, organizacja wizyt studyjnych oraz staży badawczych, tworzenie innowacyjnych kierunków studiów, budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz powstanie inteligentnej chmury mapy kompetencji – to tylko kilka z założeń zainaugurowanej 11 kwietnia współpracy w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Projekt nawiązuje do szlaku Via Carpatia, który ma łączyć siedem państw: Polskę, Litwę, Słowację, Bułgarię, Grecję, Rumunię i Węgry. W przedsięwzięciu biorą udział trzy uczelnie techniczne: Politechnika Białostocka, Politechnika Lubelska i Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Porozumienie potwierdza ich wcześniejsze inicjatywy i chęci kontynuowania działań naukowych, dydaktycznych i komercjalizacyjnych. Głównym celem współpracy jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia społeczności akademickiej, zarówno pracowników naukowych, jak i studentów. Do inicjatywy będą mogły dołączyć również inne uczelnie.

Via Carpatia to międzynarodowa trasa, która przebiega m.in. przez  Białystok, Lublin i Rzeszów. W każdym z tych miast jest uczelnia techniczna, która ma swoją specyfikę i dysponuje unikalnym zapleczem. Jeżeli popatrzy się na potencjał naszych uczelni, to śmiało możemy rywalizować z największymi politechnikami, zarówno pod względem kadry, jak i liczby studentów. Mamy mnóstwo uzdolnionej młodzieży, której często nie stać na to, żeby studiować w dużych ośrodkach. Pomyślałem, że połączymy siły i zrobimy coś, aby zapewnić im nie gorsze, a często nawet lepsze warunki do nauki – mówi prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.

Podobne zdanie wyraża prof. Marta Kosior-Kazberuk, stojąca na czele Politechniki Białostockiej:

Nasze uczelnie to uczelnie regionalne. To oznacza, że kształcimy i pracujemy naukowo przede wszystkim dla regionu. Dlatego ważne jest stworzenie takich warunków wobec kandydatów na studia, aby wybierali nasze uczelnie, a potem zasilali nasze kadry inżynierskie. Dużym wsparciem dla studentów będą dodatkowe zajęcia wyrównawcze w szczególności z matematyki, fizyki i chemii. Na uczelniach technicznych odpowiednie przygotowanie z przedmiotów ścisłych odgrywa ogromną rolę.

Z kolei prof. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej, zwraca uwagę na to, że efektem pracy naukowej, oprócz publikacji, są rozwiązania, które powinny być zastosowane w gospodarce.

Wierzę, że w ramach Sieci uda nam się wypracować takie mechanizmy, które będą powodowały, że rozwój gospodarczy naszych regionów będzie zdecydowanie szybszy. Planujemy trzy rodzaje działań związanych z komercjalizacją, które polegają na wzajemnej wymianie zarówno doświadczeń, jak i kompetencji.

Sieć będzie prowadzić wspólne działania w trzech obszarach: kształcenie, nauka i komercjalizacja. W ramach każdego z nich będą realizowane określone inicjatywy, w tym m.in:

  • kształcenie – wspieranie szkolnictwa zawodowego, utworzenie międzyuczelnianego systemu wymiany zasobów, organizacja wizyt studyjnych studentów i nauczycieli, wspieranie działalności kół naukowych, zacieśnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • nauka – włączenie uzdolnionych uczniów w edukację na wyższym poziomie, wdrożenie jednolitego systemu międzyuczelnianych staży badawczych, wizyt studyjnych, organizacja konkursu na granty oraz wspólne prowadzenie strategicznych i przełomowych badań naukowych;
  • komercjalizacja – rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół średnich, wspólne działania na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, powstanie Inteligentnej Chmury Mapy Kompetencji.

Wśród wspólnych projektów w obszarze nauki jest m.in. projekt NAUKOLATEK adresowany do młodzieży ze szkół średnich, w którym co najmniej 60 najzdolniejszych uczniów będzie mogło doświadczyć pracy badawczej w uczelnianych laboratoriach. Planowany jest również cykliczny konkurs na granty realizowane przez międzyuczelniane zespoły badawcze, zakończony wspólną wysoko punktowaną publikacją lub wspólnym wnioskiem o finansowanie badań naukowych w ramach krajowych albo międzynarodowych konkursów.

Obecny na spotkaniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przekazał informację, że obecnie procedowany jest wniosek o przekazanie trzem politechnikom 10 mln zł rocznie przez 3 lata na realizację działań: naukowych (3 mln zł), dydaktycznych (3,5 mln zł) i komercjalizacyjnych (3,5 mln zł).

Wykorzystanie potencjału, jaki niesie ze sobą Politechniczna Sieć Via Carpatia nie tylko jako szlaku komunikacyjnego, ale przede wszystkim jako płaszczyzna współpracy w ramach Polski Wschodniej, jest absolutnie godne uwagi – podkreślił minister.

MK, źródło: PL, MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)