Aktualności
Wybory 2024
26 Kwietnia
Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opublikowano: 2024-04-26

Wybory na WUM anulowane, procedury ruszą od nowa

O anulowanie obecnego procesu wyborczego i wszczęcie nowej procedury, w tym wybór nowego składu Uczelnianej Komisji Wyborczej i nowego kolegium elektorów, zwróciła się do odpowiednich organów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego minister zdrowia Izabela Leszczyna. 

Przypomnijmy, wybory rektorów przeprowadzane są w tym roku we wszystkich uczelniach publicznych. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym miały się odbyć w ostatni wtorek, 23 kwietnia. O fotel na kadencję 2024–2028 ubiegało się dwoje kandydatów: obecny sternik uczelni prof. Zbigniew Gaciong oraz prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prorektorka ds. personalnych i organizacyjnych.

Procedury wyborcze zostały jednak wstrzymane na dzień przed głosowaniem. To pokłosie decyzji, jakie kilka dni wcześniej podjął urzędujący rektor. Najpierw ukarał swoją zastępczynię upomnieniem za przewinienie dyscyplinarne polegające na uchybieniu godności zawodu nauczyciela akademickiego. W jego ocenie kara ta skutkuje u osoby, na którą została nałożona, utratą prawa ubiegania się o funkcję rektora. Z taką interpretacją nie zgodziła się jego kontrkandydatka, której zdaniem kara dyscyplinarna mogłaby stać się podstawą utraty przez nią prawa kandydowania dopiero po uprawomocnieniu się, co – jak zaznaczyła – „do chwili obecnej nie nastąpiło”. Dodała, że w świetle prawa jest osobą niekaraną, a zatem pozostaje kandydatem na funkcję rektora WUM. Aby nie być posądzonym o nieuczciwą walkę i wyeliminowanie konkurentki, prof. Gaciong zrezygnował z ubiegania się o reelekcję. Tym samym na kilka dni przed głosowaniem… zabrakło kandydatów.

W miniony poniedziałek do akcji wkroczyło Ministerstwo Zdrowia, które jest organem kontrolnym dla wszystkich uczelni medycznych. Resort poinformował o podjęciu czynności, których celem jest zweryfikowanie stanu prawnego dotyczącego wyborów na stanowisko rektora. Właśnie poznaliśmy wyniki postępowania wyjaśniającego. W swoim stanowisku minister Izabela Leszczyna przywołuje sekwencję zdarzeń, która ma kluczowe znaczenie dla sprawy.

W dniu 19 kwietnia 2024 r. została kandydatce na rektora wymierzona kara dyscyplinarna upomnienia, a w dniu 22 kwietnia 2024 r. ukarana wniosła do właściwego sądu pracy odwołanie od kary. Ponadto w dniu 2 marca 2024 r. Kwestor WUM zawiadomiła właściwą prokuraturę rejonową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kandydatkę – czytamy w piśmie.

Minister wskazuje, że są to okoliczności, które „budzą poważne i uzasadnione wątpliwości co do możliwości kontynuowania dalej procedury wyboru”. Dodaje, że w przypadku negatywnego orzeczenia właściwych sądów, doszłoby do sytuacji wygaśnięcia mandatu rektora z mocy prawa. Przywołuje w tym kontekście zapisy ustawy, zgodnie z którymi kara dyscyplinarna uniemożliwia sprawowanie funkcji rektora.

Mając na uwadze dobro uczelni oraz jej przyszłość, podjęcie przez UKW odpowiednich działań (w tym uchwał), tak aby anulować obecne postępowanie w sprawie wyboru rektora, pozwoli nie dopuścić do sytuacji wygaśnięcia mandatu rektora z mocy prawa w trakcie kadencji. Natomiast w dalszej kolejności odpowiednie organy WUM powinny podjąć działania mające na celu wszczęcie nowej procedury wyboru rektora, w tym wybór nowej UKW i nowego kolegium elektorów, tak aby zapewnić pełen obiektywizm tego wyboru – podsumowała minister Izabela Leszczyna.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~t 26.04.2024 16:20

    nie anulowane
    https://wybory.wum.edu.pl/sites/wybory.wum.edu.pl/files/2024-04/uchwala-nr-18-ukw_zal.-2.pdf