Aktualności
Życie akademickie
05 Października
Źródło: UPWr
Opublikowano: 2021-10-05

Mural UPWr to nie tylko dzieło sztuki!

Na ścianie obok Centrum Dydaktyczno-Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odsłonięto mural, który powstał w ramach obchodów 70-lecia uczelni. Jest nie tylko dziełem sztuki, ale także hotelem dla pszczół murarek.

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że pszczoły zapylają aż 71 ze stu gatunków roślin, dzięki którym uzyskujemy 90 proc. żywności na świecie. Ich rola w ekosystemie jest nie do przecenienia! Gdyby owady zapylające zniknęły, dla świata oznaczałoby to katastrofę, nie tylko ekologiczną.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym badania związane z pszczołami i wytwarzanymi przez nich produktami prowadzone są od wielu lat. Wśród kadry naukowej są badacze, którzy należą do grona najlepszych znawców pszczelich zwyczajów i problemów zdrowotnych tych owadów w kraju. Uczelnia ma też swoje pasieki i swój miód, a teraz również pszczeli mural. Powstał na placu Grunwaldzkim, na ścianie obok Centrum Dydaktyczno-Naukowego. W przymocowanych do ściany dwudziestu domkach mieszkają pszczoły murarki – łagodne, bezpieczne dla ludzi owady, które doskonale radzą sobie z zapylaniem roślin.

Pomysł, by ta ściana stała się jednym z charakterystycznych miejsc naszego miasta, chodził nam po głowie od dłuższego czasu. Chcieliśmy nie tylko nietypowo zazielenić miejsce, którym w czasie roku akademickiego przechodzi codziennie nawet kilka tysięcy ludzi. Naszym zamiarem było też połączenie nas – studentów, absolwentów i wykładowców – zarówno ideą, którą wyraża namalowane na ścianie hasło „Mamy zielone pojęcie”, jak poczuciem wspólnoty, która będzie zamykana w kadrze podczas wspólnych, pamiątkowych zdjęć – mówi prof. Jarosław Bosy, rektor UPWr.

Mural zaprojektował i namalował wrocławski artysta Wojciech Kołacz (Otecki). Jak podkreśla, zawsze stara się, by jego prace miały nie tylko wymiar artystyczny, ale i edukacyjny, by niosły ze sobą jakieś przesłanie, skłaniały do refleksji czy odkrywania ponadczasowych prawd.

Hasło „Mamy zielone pojęcie” jest mi bliskie, bo pokazuje harmonię człowieka z przyrodą, uświadamia jak ważne dla nas są drzewa, owady, życie w zgodzie z naturą. Dodatkowo nigdy do tej pory nie malowałem murala, który stanie się mieszkaniem dla pszczół – zdradza muralista.

Mural powstał w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia uczelni. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kształci na 5 wydziałach, 30 katedrach i 12 instytutach. Na 28 kierunkach studiuje 7,7 tys. osób, w tym 719 w trybie niestacjonarnym. W ofercie są także 22 kierunki studiów podyplomowych. Na uczelni działają 44 studenckie koła naukowe, 10 klubów, organizacji i grup twórczych. Podpisano 142 umowy partnerskie w ramach programu Erasmus+.

Uniwersytet  zatrudnia ponad 1650 pracowników, w tym prawie 740 nauczycieli akademickich (ponad 280 profesorów i doktorów habilitowanych). Co roku jego mury opuszcza ponad 2 tys. absolwentów. UPWr posiada także 8 zamiejscowych zakładów doświadczalnych i stacji badawczo-dydaktycznych.

Naukowcy zrealizowali 74 projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju o łącznym budżecie prawie 10 mln zł oraz 17 międzynarodowych projektów badawczych na kwotę 11,4 mln zł (między innymi Horyzont 2020 i Interreg). Na ich koncie znajduje się 77 patentów na wynalazki. Liczba publikacji – 1571, w tym w czasopismach wyróżnionych przez JCR – 536.

Uczelnia jest członkiem European University Association.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)