Aktualności
Życie akademickie
07 Września
Opublikowano: 2021-09-07

Na straży praw doktorantów

Zwiększanie świadomości prawnej doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki – to główny cel nowego projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W jego ramach powołanych zostanie osiemnastu Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta.

Odpowiadając na realne potrzeby doktorantów, chcących poszerzać wiedzę w zakresie swoich praw i obowiązków, KRD zainaugurowała projekt „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta”. Jego celem jest zwiększanie świadomości prawnej doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Jak dodają pomysłodawcy, realizacja przedsięwzięcia umożliwi także prowadzenie działań strażniczych. Prowadzić je mają Lokalni Ambasadorzy Praw Doktoranta. Ich rekrutacja trwała do końca sierpnia. W najbliższym czasie powołanych zostanie 18 Ambasadorów (po 1 na województwo, w przypadku mazowieckiego oraz małopolskiego – po 2).

Do zadań Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta należeć będzie:

 1. Reagowanie na przejawy łamania praw doktorantów oraz stosowanie niewłaściwej interpretacji prawa w zakresie spraw doktoranckich.
 2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla doktorantów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce na potrzeby lokalnych samorządów doktoranckich.
 3. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla samorządów doktoranckich.
 4. Zwiększanie świadomości prawnej wśród doktorantów poprzez propagowanie działalności Rzecznika Praw Doktoranta oraz innych organów stojących na straży praw doktorantów.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie praw i obowiązków doktorantów.
 6. Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb lokalnej społeczności doktoranckiej w zakresie pomocy prawnej odnoszącej się do ich praw i obowiązków.

W ramach swoich zadań Lokalni Ambasadorzy Praw Doktoranta skupią się w szczególności na następujących kwestiach:

 1. kształcenie doktorantów zagranicznych na polskich uczelniach (działania w języku angielskim);
 2. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
 3. system świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich,
 4. postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora;
 5. system wsparcia doktorantów z niepełnosprawnościami;
 6. rekrutacja do szkół doktorskich;
 7. doktoraty wdrożeniowe;
 8. doktoraty w trybie eksternistycznym;
 9. postępowanie administracyjne w szkolnictwie wyższym;
 10. prawo autorskie;
 11. kształcenie doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

Przed przystąpieniem do realizacji powierzonych zadań każdy z Ambasadorów uzyska niezbędną wiedzę od ekspertów. KRD zorganizuje też szereg szkoleń prowadzonych przez praktyków, prawników oraz pracowników sektora szkolnictwa wyższego. Będą dotyczyć zagadnień ogólnych (np. postępowanie administracyjne, prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), jak i specjalistycznych (np. przepisy dotyczące doktorantów wdrożeniowych, doktorat a macierzyństwo).

W ramach projektu powstał serwis www.prawadoktoranta.pl, gdzie regularnie będą zamieszczane materiały edukacyjne stworzone przez Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta.

Projekt, który potrwa do grudnia tego roku, sfinansowało Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)