Aktualności
Życie akademickie
30 Listopada
Źródło: www.mateuszgrochowski.pl
Opublikowano: 2020-11-30

Nowy przewodniczący Parlamentu Studentów RP

Mateusz Wojciech Grochowski, student Wydziału Nauk o Zdrowiu i absolwent kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, został nowym przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

Władze PSRP na kadencję 2021–2022 wybrano podczas XXVI Zjazdu Delegatów, który odbył się w sobotę 28 listopada. Podczas posiedzenia zdecydowaną większością głosów (95%) przyjęto sprawozdanie organów statutowych Parlamentu Studentów RP, prezentowane przez dotychczasowego przewodniczącego Dominika Leżańskiego. Na jego następcę wybrano Mateusza Wojciecha Grochowskiego, związanego z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Jest studentem Wydziału Nauk o Zdrowiu i absolwentem kierunku lekarskiego.

W latach 2017–2019 stał na czele Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od kwietnia 2018 roku przewodniczy Komisji Wyższej Szkolnictwa Medycznego, jednej z komisji branżowych Parlamentu Studentów RP. Od stycznia 2019 roku jest ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od ubiegłego roku reprezentuje studentów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2016 roku działa w Akademickim Związku Sportowym.

W swoim programie wyborczym zapowiedział m.in. przygotowanie kwestionariusza do ewaluacji zajęć prowadzonych w najbliższym semestrze, uwzględniającego pytania dostosowane do różnego typu uczelni i zajęć, oraz przeprowadzenie monitoringu sytuacji osób z niepełnosprawnościami i udzielanego im przez uczelnie wsparcia. Jedną z kwestii wymagających zmiany na poziomie ogólnopolskim jest – jego zdaniem – zwolnienie z opłat, które na gruncie polskiego prawa traktowane jest jako dochód, co z kolei wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku w momencie, gdy np. ze względu na zasługi w działalności na rzecz uczelni bądź niekorzystną sytuację materialną student jest zwolniony z części opłat. Za jeden ze swoich priorytetów uznał promowanie i angażowanie się w inicjatywy wspierające współpracę międzynarodową (np. „Europejskie Uniwersytety”) oraz wspieranie uczelni w wykorzystywaniu potencjału programu Erasmus+ nie tylko z perspektywy mobilności studenckiej, lecz również tworzenia projektów międzynarodowych, których beneficjentami mogą być studenci. Planuje również zrealizować kampanię informacyjną o funkcjonowaniu na rynku pracy i w szeroko pojętym dorosłym życiu, przybliżającą tworzenie CV, radzenie sobie ze stresem (np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej), ale także kwestie związane z różnymi formami umów czy kupnem mieszkania. „Zależy mi, by Parlament Studentów RP angażował się w problemy społeczne oraz zdrowotne dotyczące studentów” – napisał w swoim programie.

Mateusz Wojciech Grochowski będzie 16. przewodniczącym Parlamentu Studentów RP. Jego kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest niezależną ogólnopolską organizacją, będącą ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. Zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju. Istnieje nieprzerwanie od 1995 roku. Na przestrzeni lat zorganizował setki projektów, wyszkolił kilkadziesiąt tysięcy samorządowców studenckich oraz współtworzył akty prawne kluczowe dla środowiska akademickiego.

MK, źródło: www.mateuszgrochowski.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: