Prof. Ewa Ziemba: EASA dowodzi, że nauka i sztuka się uzupełniają

Na przełomie czerwca i lipca w Salzburgu odbyło się coroczne spotkanie członków Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych, na którym dyskutowano nad wyzwaniami współczesności i kierunkami badań naukowych. Konferencja była połączona z Festive Session, czyli uroczystą akademicką ceremonią mianowania nowych członków. W tym gronie znalazła się prof. Ewa Ziemba z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.