Aktualności
Życie akademickie
21 Czerwca
Źródło: Politechnika Łódzka
Opublikowano: 2024-06-21

Rektor Politechniki Łódzkiej nowym przewodniczącym KRPUT

Prof. Krzysztof Jóźwik z Politechniki Łódzkiej został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w kadencji 2024–2028. Od września zastąpi na tym stanowisku prof. Teofila Jesionowskiego z Politechniki Poznańskiej.

Nowe władze KRPUT wybrano 20 czerwca podczas Zgromadzenia Plenarnego, którego gospodarzem jest Politechnika Gdańska. Decyzja zapadła jednomyślnie. Zdaniem prof. Jóźwika, w kolejnej kadencji szczególną uwagę, obok kwestii finansowania nauki i wzmocnienia wsparcia dla młodych naukowców, należy poświęcić istotnym zmianom w podejściu do procesu kształcenia.

Działamy na arenie międzynarodowej, jesteśmy już nie tylko w europejskim, ale w światowym systemie edukacji wyższej. Musimy w nim zbudować naszą konkurencyjność. Świat się zmienia niezwykle szybko, dlatego uczelnie powinny być bardziej elastyczne i bardziej sprawne w reagowaniu na wyzwania współczesności. Młodemu pokoleniu, naszym studentom i doktorantom trzeba zapewnić kompetencje nie na dziś, ale na przyszłość, której jeszcze nie znamy. Musimy wzbudzać w nich kreatywność i samodzielność myślenia – stwierdził rektor Politechniki Łódzkiej.

Prof. Krzysztof Jóźwik jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Od ukończenia studiów w 1987 roku związany z Instytutem Maszyn Przepływowych, którego dyrektorem został w 2007 r. W swojej pracy badawczej zrealizował wiele prac dla przemysłu, w tym obliczenia i konstrukcję napędu śmigłowego dla najszybszego na świecie helikoptera X3. Prowadził też projekty związane z turbinami wiatrowymi małej mocy, systemem usuwania rtęci z gazów wylotowych bloków energetycznych spalających węgiel brunatny, metodami i systemem utylizacji opakowań aerozolowych. Jednocześnie rozwijał modelowania przepływów krwi. Kierował zespołem, który opracował mechaniczne zastawki serca oraz układ zasilania powietrza dla sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca w projekcie „Polskie sztuczne serce”.

Od września 2020 r. pełni funkcję rektora Politechniki Łódzkiej (w kwietniu został wybrany na drugą kadencję). Wcześniej był prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Mechanicznym, a następnie prorektorem ds. kształcenia. Kierował też Sztabem Antykryzysowym PŁ w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Wiceprzewodniczącymi KRPUT w kadencji 2024–2028 zostali:

  • dr hab. Danuta Zawadzka – rektor Politechniki Koszalińskiej;
  • prof. Marek Pawełczyk – rektor-elekt Politechniki Śląskiej;
  • prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych istnieje od 1989 roku. Pierwotnie funkcjonowała jako Autonomiczna Konferencja Rektorów Wyższych Szkół Technicznych. Pod obecną nazwą działa od 1996 roku. Jej celem jest m.in. koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej, występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni technicznych wobec organów władzy państwowej – wykonawczej (zwłaszcza MEiN) i ustawodawczej, ale też podejmowanie działań prowadzących do stworzenia efektywnego, zintegrowanego systemu edukacji, wpływającego na rozwój szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza technicznego. Obecnie zrzesza 23 rektorów uczelni technicznych oraz 10 uczelni stowarzyszonych

MK

Dyskusja (0 komentarzy)