Aktualności
Życie akademickie
20 Czerwca
źródło: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Opublikowano: 2024-06-20

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na czele KRAUM

Prof. Wojciech Załuska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Od września zastąpi na tym stanowisku prof. Marcina Gruchałę z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nowe władze KRAUM na kadencję 2024–2028 wybrano 19 czerwca podczas posiedzenia w Sopocie. Przewodniczącym został prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (w kwietniu został wybrany na drugą kadencję). Jest specjalistą I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii, zdrowia publicznego, hipertensjologii oraz transplantologii klinicznej. Od 1987 roku związany z Katedrą i Kliniką Nefrologii UMLub. Doświadczenie zdobywał m.in. w klinikach i na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i w Izraelu. Należy do American Society of Nephrology oraz European Dialysis and Transplantation Association, American Society of Internal Artificial Organs, American Heart Association, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Od 2006 roku jest również członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Zastępcami prof. Wojciecha Załuski w rozpoczynającej się 1 września kadencji będą:

 • prof. Leszek Domański, rektor-elekt Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
 • prof. Zbigniew Krasiński, rektor-elekt Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • prof. Marcin Moniuszko, rektor-elekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
 • prof. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych została powołana w 1989 roku przez prof. Antoniego Pruszewicza, ówczesnego rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w trakcie uroczystości obchodów 70 rocznicy powstania uczelni. Działając jeszcze pod szyldem Konferencji Rektorów Akademii Medycznych w Polsce, reprezentowała problematykę oraz interesy medycznych szkół akademickich wobec Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (m.in. próbowano nie dopuścić do pozbawienia akademii medycznych szpitali klinicznych). Obecnie KRAUM jest autonomicznym zgromadzeniem rektorów, które za cel obrało sobie umocnienie współpracy między uczelniami członkowskimi. Działa poprzez:

 • wypracowanie wspólnego stanowiska rektorów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkól medycznych;
 • inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych;
 • podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych;
 • wprowadzenie wspólnego stanowiska rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali, dla których organem założycielskim są uczelnie oraz CMKP;
 • reprezentowanie wspólnych interesów, a także podejmowanie działań prowadzących do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, organizacyjnej;
 • występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej;
 • działanie umożliwiające swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą.

W minionej kadencji KRAUM opublikowała m.in. rekomendacje dotyczące kształcenia na kierunkach medycznych.

Członkami KRAUM są: Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Collegium Medicum, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski Collegium Medicum, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego  oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

MK

Od lewej: Marcin Moniuszko, Leszek Domański, Wojciech Załuska, Tomasz Szczepański, Zbigniew Krasiński, fot. Paweł Sudara
Dyskusja (0 komentarzy)