Aktualności
Życie akademickie
04 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-04

Straż Ochrony Kolei sięgnie po rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji

Umowę w sprawie realizacji pilotażowego programu AI Shield podpisały ośrodek badawczo-rozwojowy w obszarze sztucznej inteligencji IDEAS NCBR oraz Straż Ochrony Kolei. System korzystający ze sztucznej inteligencji zwiększy bezpieczeństwo pasażerów i zmniejszy opóźnienia pociągów. 

Straż Ochrony Kolei liczy ponad 3 tys. funkcjonariuszy, którzy sprawują pieczę nad około 19 tys. km linii kolejowej. Tylko w 2022 roku odnotowano niemal 7,4 tys. przestępstw i wykroczeń na obszarze kolejowym, wśród których jednym z najbardziej dokuczliwych były kradzieże sieci trakcyjnej. Przygotowywane przez naukowców z IDEAS NCBR rozwiązania mają przysłużyć się zwiększeniu skuteczności SOK podczas zwalczania zagrożeń.

Podpisane porozumienie pozwoli na wypracowanie odpowiednich narzędzi do zapewnienia bezpieczeństwa szeroko rozumianej infrastruktury kolejowej, w tym do prewencji zdarzeń niepożądanych. Przyczyni się to do zwiększenia skuteczności wykrywania sprawców wykroczeń, dewastacji i innych działań wymierzonych w infrastrukturę kolejową, będącą pod nadzorem Straży Ochrony Kolei – mówi dr inż. Józef Hałyk, komendant główny SOK.

AI Shield to oprogramowanie opracowane przez zespół badaczy z IDEAS NCBR, które działa w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. Podstawą do wspólnych prac będą dane i analizy przygotowane i udostępnione przez Straż Ochrony Kolei. Celem naukowców jest optymalizacja wykorzystania zasobów SOK w ramach dostępnych już środków ochrony – w tym patroli zmotoryzowanych, pieszych i mieszanych. Oprócz wspierania działań prewencyjnych, system AI Shield ma przyczynić się do wzrostu wykrywalności sprawców wykroczeń i przestępstw na kolei.

Aby zmaksymalizować możliwości ochrony obszaru kolejowego konieczne jest wdrożenie rozwiązań zbudowanych specjalnie na potrzeby SOK, opartych na AI i wykorzystujących najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu analizy dużych zbiorów danych – podkreśla Tomasz Michalak, lider zespołu badawczego „AI dla bezpieczeństwa”, który w IDEAS NCBR zajmuje się m.in. budowaniem wielopoziomowych systemów zarządzania ochroną infrastruktury krytycznej.

Sztuczna inteligencja podejmie lepsze decyzje niż człowiek? 

Wykorzystanie AI nie ma na celu zastąpienia funkcjonariuszy, ale wsparcie ich w codziennej służbie.
W odróżnieniu od człowieka, algorytmy są w stanie szybko znaleźć optymalny sposób wykorzystania posiadanych zasobów ochrony w konkretnej sytuacji – nawet jeśli jest to skomplikowane z matematycznego punktu widzenia. Dobrym przykładem jest konieczność wyboru odpowiednich działań – przy ograniczonej liczbie funkcjonariuszy – w tak złożonym obszarze kolejowym, jak np. rejon aglomeracji warszawskiej.

Służby chroniące infrastrukturę krytyczną dysponują zawsze ograniczonymi zasobami, a decyzje podejmowane przez człowieka mogą być schematyczne i przewidywalne dla sprawców przestępstw.

Wbrew pozorom, ludzie nie radzą sobie dobrze z zadaniami, w których trzeba podejmować decyzje w sposób losowy – przekonuje Tomasz Michalak.

Narzędzia AI nie są narażone na tego typu ograniczenia poznawcze. Sztuczna inteligencja potrafi przygotować nieprzewidywalne plany obronne, co utrudnia atakującym skuteczne działania.

Dzięki optymalizacji tras patrolowych możliwe będą działania prewencyjne, które zminimalizują ryzyko kradzieży trakcji, bez konieczności zwiększania liczby patroli. To z kolei przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i redukcję opóźnień.

MK, źródło: IDEAS NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)