Aktualności
Życie akademickie
08 Marca
Fot. Karolina Chorązka-Paluch
Opublikowano: 2023-03-08

W Krakowie uruchomiono RODBUK

W Bibliotece Jagiellońskiej zainaugurowano działalność repozytorium RODBUK. Umożliwia ono pracownikom naukowym, doktorantom i studentom realizującym projekty badawcze deponowanie, archiwizację i udostępnianie danych z różnych dyscyplin i w różnych formatach. 

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK) to pierwsze w Polsce repozytorium, które przyjęło rozproszony model działania. Każda uczelnia biorąca udział w projekcie administruje własną instancją systemu, a wszystkie zasoby danych badawczych widoczne są dla użytkowników we wspólnym agregatorze rodbuk.pl. Uruchomienie repozytorium ogłoszono w Bibliotece Jagiellońskiej.

Kiedy pojawiła się „cyfrowość” w nauce, Biblioteka Jagiellońska dość szybko w to weszła. Dzisiaj oferuje nie tylko Repozytorium UJ, w którym udostępniany jest dorobek naukowy i dydaktyczny w otwartym dostępie oraz bibliografia pracowników UJ, ale też wspiera procesy ewaluacyjne na poziomie uczelni i ministerialnym. Obecnie robimy kolejny krok i oficjalnie otwieramy repozytorium danych badawczych RODBUK – mówił prof. Remigiusz Sapa, dyrektor BJ.

Zwrócił również uwagę, że ogromna część aktywności bibliotek akademickich najlepszych uniwersytetów na świecie skupia się dzisiaj na działaniach wokół danych badawczych. Jest to bardzo ważny element funkcjonowania współczesnego uniwersytetu, który pozwala nie tylko na zaspokajanie wymagań formalno-prawnych związanych z ubieganiem się o granty, wymagań związanych z deponowaniem danych, ale także skłania do zmiany podejścia do nauki, określanej coraz częściej jako „data science”.

We wszystkich uczelniach stoimy wobec problemu gromadzenia, przetwarzania, zarządzania danymi badawczymi. Jako dziekan doświadczałem tego na wydziale, gdzie na takich kierunkach, jak psychologia od dawna już funkcjonował problem składowania danych badawczych. Chodziło o to także, aby dane spełniały standardy udostępniania i komunikacji ze światem nauki – przypomniał prof. Jarosław Górniak, prorektor UJ ds. badań naukowych.

Wyraził zarazem nadzieję, że korzystanie z RODBUK upowszechni się wśród naukowców i stanie się miejscem, w którym dane badawcze będą składowane bezpiecznie, profesjonalnie i w sposób otwarty dla społeczności naukowej zgodnie ze standardami „open science”.

W czerwcu 2021 roku członkowie Rady Dyrektorów Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego powołali zespół roboczy, który we współpracy z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet miał za zadanie opracować wytyczne dla repozytorium otwartych danych badawczych. Zespół współtworzony jest przez dyrektorów i pracowników bibliotek sześciu krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kolejnym krokiem ma być połączenie RODBUK z European Open Science Cloud EOSC.

Małgorzata Galik, Joanna Konik, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)