Aktualności
Życie akademickie
20 Czerwca
Opublikowano: 2024-06-20

Wybrano nowych członków AMU PAN

Dużym zainteresowaniem cieszyły się tegoroczne wybory do Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Zgłoszono rekordową liczbę 116 kandydatów (w tym 55 kandydatek), a ponieważ do obsadzenia było maksymalnie 17 miejsc, oznacza to, że na jedno było prawie siedmiu chętnych.

Akademia Młodych Uczonych została powołana w 2010 roku w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli polskiej nauki. Ma za zadanie aktywizować środowisko młodych badaczy m.in. poprzez przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych oraz upowszechnianie ich wyników, a także upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców.

Jej członkowie nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a ponadto wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę. Skład liczy obecnie 35 członków. Wybierani są na tzw. zakładkę, tzn. część osób zostaje wymieniona w połowie kadencji, która trwa 5 lat. W tym roku pracę w AMU kończy 17 młodych uczonych i tylu maksymalnie mogło zostać wybranych na 151 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN.

Zgłoszono rekordową liczbę 116 kandydatów, w tym 55 kandydatek. Spośród wszystkich kandydatur aż 94 osoby były afiliowane przy uczelniach, 18 – w instytutach PAN, a 4 – w innych instytutach (resortowych i PIB). Ostatecznie do składu AMU PAN wybrano 16 osób.

Nowymi członkami rekomendowanymi przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN zostali:

 • dr Anna M. Górska z Akademii Leona Koźmińskiego, dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach ALK;
 • dr Dawid Rogacz z Zakładu Historii Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • dr Bartosz Wołodkiewicz z Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN:

 • dr Katarzyna Klonowska z Zakładu Genetyki Nowotworów w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN;
 • dr Jan Łyczakowski z Zakładu Biotechnologii Roślin na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • dr hab. Paweł Antoni Kołodziejski z z Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • dr Tomasz Kościółek z Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN:

 • dr hab. Maciej Dołęga z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk;
 • dr hab. Michał Jakubowicz z Instytutu Geologii i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • dr inż. Krzysztof Ptaszyński z Zakładu Teorii Ciała Stałego w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN;
 • dr hab. Bartosz Szyszko z Zespołu Organicznej Chemii Supramolekularnej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wydział IV Nauk Technicznych PAN:

 • dr Dawid Dudkowski z Katedry Dynamiki Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej;
 • dr inż. Monika Janik z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej;
 • dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj z Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej;
 • dr hab. inż. Paweł Kryszkiewicz z Instytutu Radiokomunikacji na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

Wydział V Nauk Medycznych PAN:

 • prof. Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tylko w ostatniej kadencji AMU PAN przestrzegała w swoich stanowiskach przed próbami likwidacji Narodowego Centrum Nauki, apelowała o udział w wyborach, wyrażała poparcie dla zapewnienia wolności badań naukowych, proponowała zmiany dotyczące zasad i warunków zatrudnienia doktorantów oraz przyznawania ministerialnego stypendium dla wybitnych młodych naukowców.

W 2020 roku AMU PAN została jednym z 14 członków-założycieli europejskiego zrzeszenia akademii młodych uczonych Young Academies Science Advice Structure (YASAS). Od lutego przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych PAN jest dr hab. n. med. Maciej Sałaga z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Mariusz Karwowski

Dyskusja (1 komentarz)
 • ~Maciek 20.06.2024 21:27

  Gratuluje wszystkim nowo wybranym członkiniom i członkom Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Jak pokazują dane jest wysoka konkurencja, a liczba wakatów do obsadzenia niewielka. Podobnie rzecz wygląda w przypadku wyboru członków krajowych PAN. Brawo.