Aktualności
Badania
05 Lipca
Fot. Edmund Białous
Opublikowano: 2023-07-05

Badaczki z UwB analizują polityki publiczne ukierunkowane na młodych

Badaczki z Uniwersytetu w Białymstoku wezmą udział w finansowanym ze środków Komisji Europejskiej międzynarodowym projekcie, którego celem jest rozwój miejskich polityk publicznych ukierunkowanych na problemy młodych ludzi.

W projekcie „BACK IN TOWN – The role of industrial relations and social dialogue in supporting young people’s employment and social inclusion at an urban level” uczestniczy w sumie 21 podmiotów, m.in. Politecnico di Milano (Włochy), Universitat Autónoma de Barcelona (Hiszpania), Univerza v Ljubljani (Słowenia), a także szereg podmiotów z sektora administracji publicznej, m.in. z Włoch, Grecji, Hiszpanii, Słowenii i Belgii. Liderem przedsięwzięcia jest włoska izba pracy CGIL Camera del Lavoro Territoriale z Lecce.

Uniwersytet w Białymstoku jest jedyną polską uczelnią wchodzącą w skład międzynarodowego konsorcjum. Udział badaczek z Wydziału Ekonomii i Finansów – prof. dr hab. Marzanny Poniatowicz, dr hab. Doroty Perło oraz dr Agnieszki Piekutowskiej – to efekt m.in. długoletniej współpracy międzynarodowej z partnerami z Włoch, w tym w szczególności z prof. Raffaellą Patimo z University degli Studi di Bari Aldo Moro w Bari.

Celem inicjatywy jest rozwój miejskich polityk publicznych wrażliwych na problemy młodzieży, a przedmiotem badań będą m.in. takie aspekty, jak rozwój miast, rola stosunków pracy i dialogu społecznego we wspieraniu zatrudnienia i inkluzji społecznej młodych ludzi na zmieniających się obszarach miejskich, rola samorządu terytorialnego w kreowaniu miejskich polityk publicznych adresowanych do ludzi młodych, a także problem migracji młodzieży.

Do zadań białostockich badaczek należeć będzie podsumowanie wyników analiz (na podstawie raportów cząstkowych z każdego kraju objętego projektem) dotyczących diagnozy sytuacji osób młodych na miejskich rynkach pracy. Na Uniwersytecie w Białymstoku dokonana zostanie też ocena instrumentów stosowanych w ramach miejskich polityk publicznych, ukierunkowanych na zwiększenie dostępu młodzieży do rynku pracy oraz możliwości utrzymania się na tym rynku. Analiza obejmie dane statystyczne oraz terenowe, w tym wywiady bezpośrednie, np. z przedstawicielami biznesu czy władz lokalnych.

Projekt został dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej kwotą ponad 370 tys. euro. Jego realizacja potrwa 2 lata.

MK, źródło: UwB

Dyskusja (0 komentarzy)