Aktualności
Badania
06 Kwietnia
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2022-04-06

Studenci UG opracowują skuteczne metody ochrony wrzosowatych

Opracowaniem skutecznych metod ochrony dwóch gatunków roślin z rodziny wrzosowatych: modrzewicy zwyczajnej i wrzośca bagiennego zajmują się studenci Uniwersytetu Gdańskiego. Na realizację swojego projektu otrzymali ministerialne dofinansowanie w wysokości ponad 60 tys. zł.

W przedsięwzięcie zaangażowani są członkowie Studenckiego Koła Naukowego Embriologów i Biotechnologów Roślin „Explanatus” działającego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Głównym ich celem jest opracowanie skutecznych metod ochrony ex situ (czyli poza miejscem występowania) dla dwóch gatunków roślin z rodziny wrzosowatych (Ericaceae): modrzewnicy zwyczajnej (Andromeda polifolia) oraz wrzośca bagiennego (Erica tetralix).

Badania skupią się na opracowaniu metod umożliwiających zabezpieczenie i masowe namnażanie tych dwóch gatunków, z wykorzystaniem hodowli (mikrorozmnażania) in vitro – tłumaczy mgr Michał Starke z Katedry Cytologii i Embriologii Roślin, opiekun pomocniczy projektu.

Dodaje, że o badane gatunki zostanie rozszerzona kolekcja roślin in vitro znajdująca się w Katedrze. Obecny zbiór stanowi rezerwuar roślin, które – jeśli zajdzie taka potrzeba – mogą zostać wykorzystane do wzmocnienia populacji w środowisku naturalnym czy utworzenia hodowli zastępczych w środowisku naturalnym.

Liczymy, że prowadzone przez nas badania przyczynią się do lepszej ochrony tych dwóch zagrożonych przez antropopresję gatunków roślin, poprzez wykorzystanie opracowanych przez nas protokołów dla innych lokalnych populacji. Ponadto rośliny, które wejdą w skład naszej kolekcji, stanowić będą zabezpieczenie puli genowej gatunków z terenu województwa pomorskiego i jeśli zajdzie taka potrzeba, będą mogły zostać użyte do rekultywacji środowiska – zaznacza mgr Michał Starke.

Projekt stanowi rozszerzenie badań prowadzonych przez SKN „Explantatus” oraz Katedrę Cytologii i Embriologii Roślin nad gatunkami chronionymi i zagrożonymi, takimi jak: elisma wodna (Luronium natans), narecznica grzebieniastia (Dryopteris cristata), przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca) czy skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus).

Jak tłumaczą członkowie koła, wybrane do projektu gatunki występują na torfowiskach, które stanowią bardzo delikatny ekosystem, podatny na wpływ czynników zewnętrznych. Na przykład nadmierna eksploatacja wód gruntowych może doprowadzić do obniżenia ich poziomu, zmniejszając nawodnienie torfu, prowadząc do jego murszenia, skutkującego eutrofizacją torfowiska, a w konsekwencji prowadząc do zarastania torfowiska przez roślinność krzaczastą i drzewiastą. Populacje niskich gatunków światłolubnych, takich jak Erica tetralix w przypadku zajścia takiej sekwencji nie wytrzymują konkurencji z większymi roślinami i ulegają wymarciu. Włączenie do badań in vitro Andromeda polifolia i Erica tetralix to konsekwencja zainteresowań pracowników KCiER oraz studentów tematyką ochrony środowiska naturalnego, jak i wpływem czynników regulujących wzrost i rozwój roślin, w aspekcie stresu środowiskowego.

Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów Roślin „Explantatus” zostało założone w 2014 roku przez grupę pasjonatów embriologii i biotechnologii. Zakres jego działania obejmuje prowadzenie badań na różnych gatunkach roślin, w tym zagrożonych, chronionych, leczniczych czy o znaczeniu gospodarczym. Większość badań skupia się wokół optymalizacji hodowli, ale również na indukcji organogenezy i embriogenezy somatycznej, czy androgenezy in vitro, wykorzystując techniki biotechnologii, ale również techniki mikroskopowe, w zakresie cytologii i embriologii roślin.

Projekt otrzymał finansowanie z ministerialnego programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. W drugiej edycji wyłoniono 106 inicjatyw o łącznej wartości 5,75 mln zł. Ich autorami są studenci 46 uczelni.

MK, źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)