Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1998

Spis treści numeru 7-8/1998

Okładka 7-8/98
Lipiec-Sierpień 7-8

Artykuły

 

FELIETON REDAKCYJNY

Czas na urlop
- Wacław Niezgoda

INFORMACJE

Kronika

Notatki Przewodniczącego KBN
Rachunek sumienia
- Andrzej Wiszniewski

Notatki Przewodniczącego RGSzW
Nauczyciel w reformie
- Andrzej Pelczar

Notatki Przewodniczącego KRUN
O nas bez nas
- Krzysztof Pawłowski

ŻYCIE AKADEMICKIE

Skuteczni w konkurencji
- rozmowa z dr. J.K. Frąckowiakiem, podsekretarzem stanu w KBN

Jak dzielić dotację?
- Marek Rocki
Algorytm podziału środków budżetowych na działalność dydaktyczną uczelni

Czwarte ogniwo
- Włodzimierz Ostrowski
Społeczny ruch naukowy w Polsce

Ocena miarodajna
- Halina Bykowska
Jak obiektywnie oceniać jakość kształcenia?

Strategia krótkookresowa
- Korespondencja między KSN NSZZ "Solidarność" a Ministerstwem Finansów o udziale szkolnictwa wyższego w budżecie państwa

Egzaminy, egzaminy
- Aleksander Wesołowski
Jak podnieść rangę sprawdzianu wiedzy studentów?

Tylko filie
- Ludwik Haligowski
Rozwijać szkolnictwo wyższe należy poprzez uruchamianie filii renomowanych uczelni państwowych

Umysły przygotowane
- Andrzej Sobkowiak
Jak prawidłowo kształcić przyszłych chemików?

Obietnica sukcesu
- Bogusław Żernicki
Grant powinien być również nagrodą za ostatnie sukcesy uczonego

Agora

Ustawa i odpłatność
- Ryszard Tadeusiewicz
Jakie zmiany powinna wprowadzić nowa ustawa o szkolnictwie wyższym?

Rzeczy ważne i wielkie
- Witold Karczewski
Czego nie warto badać?

Nauka i kultura

Opinie i głosy
- Czesław Mojsiewicz
Głos w sprawie morale pracowników nauki

Między dżunglą a ogrodem
- Zofia Ratajczak
Ogłaszanie śmierci kultury akademickiej jest chyba przedwczesne

Polemiki

Habilitacja - twór anachroniczny?
- Zygmunt Kołodziejak
Nie likwidować habilitacji zbyt pochopnie!

Ostrożnie z tym współczynnikiem
- Andrzej K. Wróblewski
Impact factor nie powinien służyć do porównywania pracy uczonych

Wprost niewiarygodne
- Marek Smuga
Krytyka rankingu szkół wyższych tygodnika "Wprost"

Studia za granicą

W krainie wina
- Małgorzata Kurowska
Szkoła tłumaczy w niemieckim Germersheim

Czytelnia czasopism

Listy do redakcji

BADANIA NAUKOWE

Upowszechnianie nauki

Królowa nauk w XX wieku
- Krzysztof Ciesielski
Osiągnięcia matematyki w kończącym się stuleciu

Matakiterani - Wyspa Wielkanocna
- Leszek Wątróbski
Polskie badania nad kulturą i językiem jednej z najbardziej znanych wysp Pacyfiku

Mapa nauki polskiej

Mleczne badania
- Artur Wolski
Badania jakości mleka w ATR i Instytucie Mleczarstwa w Olsztynie

Nauka i gospodarka

Technologię sprzedam
- Grzegorz Filip
Targi Intertechnology '98 w Łodzi

W STRONĘ HISTORII

W cieniu atomowych grzybów
- Bronisław J. Jachym
Twórcy bomby atomowej to bohaterowie czy ofiary cywilizacji?

Przez rurę do gwiazd
- Stanisław Skirko
Lunety i teleskopy jako narzędzia badania kosmosu

Pomniki uczonych polskich (34)

Mikołaj Kopernik w Kolumbii

Gwiazdy i meteory

Humanista ze Środy Śląskiej
- Dariusz Rott
Wawrzyniec Korwin - geograf, pedagog i poeta

Rody uczone (24)

Kresy, góry, Warszawa
- Magdalena Bajer
Dzieje rodu Białynickich, Borsuków i Wiatrów

OKOLICE NAUKI

Dobrze wykreowany obraz
- rozmowa z prof. H. Klubą, rektorem PWSFTviT w Łodzi

Alicja w krainie kwantów
- Piotr Kieraciński
Portret rodziny naukowej Horodeckich

Poczta elektroniczna

Edukacja-integracja
- Paweł Misiak
Jak rozładować tłok w Internecie?

Esej

Kosmologia i humanistyka
- Mirosław Zabierowski
Zniekształcenia pojęcia prawdy naukowej w interakcjach fizyków i humanistów

Psychologia na rozdrożu
- Piotr Skórzyński
Dziedzictwo filozofii we współczesnej psychologii

Recenzje
Autobiografia 1914-1944
Przesądy. Słownik filozoficzny
Pismo zmienia świat
Afryka
Słownik uzbrojenia historycznego
Humanistyka i płeć
Książki nadesłane

FELIETONY

Sowizdrzał
Kompatybilność - Jan Koteja

Odcinki-docinki
Postępująca dystrofia męstwa - Wojciech Chudy

Wyznania szalonego humanisty
Moda w nauce - Leszek Szaruga

Skuteczni w konkurencji

  Badania pełnią istotną rolę edukacyjną. Musimy więc popierać te, które pokrywają obszar edukacyjny, problematykę studiów prowadzonych w polskich uczelniach. Wynika z tego, że nie może być kilku wyrazistych priorytetów. Jeżeli pieniędzy ledwie wystarcza na zachowanie zdolności edukacyjnej to o żadnych dodatkowych priorytetach nie może być mowy. Czuwanie technologiczne z kolei polega na tym, że musimy być przygotowani na wdrażanie technologii obcych. Żadne państwo nie opiera się dzisiaj jedynie na własnych technologiach. Trzeba korzystać z puli dorobku światowego. Musimy więc mieć w nauce i technice specjalistów, którzy są blisko światowej czołówki. Powinniśmy przynajmniej utrzymać kadrę ekspercką, która będzie umiała kupić, wykorzystać, a potem udoskonalić i rozwinąć nowe technologie.

Rozmowa z dr. Janem Krzysztofem Frąckowiakiem, podsekretarzem stanu w Komitecie badań Naukowych

 

Ustawa i odpłatność

   Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym powinna w pierwszej kolejności skupić się na właściwym umocowaniu prawnym prymatu kryteriów jakościowych nad kryteriami ilościowymi we wszystkich procesach ocen, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, wszystkich podmiotów działających w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Aktualny stan prawny w tym zakresie i aktualny uzus praktyczny daleko rozmijają się ze stanem, jaki można byłoby uznać za pożądany ze względu na cele szkolnictwa wyższego i ze względu na wartości, jakie w tym szkolnictwie tradycyjnie się kultywuje. Dlatego za pierwsze i najważniejsze zadanie ustawodawcy uważam odpowiednie zdefiniowanie i umocowanie prawne Akademickiej Komisji Akredytacyjnej, dokonującej jakościowej oceny procesu dydaktycznego prowadzonego w szkołach wyższych oraz odbiurokratyzowanie zasad funkcjonowania Centralnej Komisji, dokonującej oceny zasadności awansu naukowego konkretnych pracowników naukowych na podstawie prowadzonych przez nich prac naukowych.

Prof. Ryszard Tadeusiewicz na temat zmian, jakie powinna wprowadzić nowa ustawa o szkolnictwie wyższym

 

Rzeczy ważne i wielkie

   Czy jesteście Państwo w stanie wyobrazić sobie uczonego, który twierdzi, że uprawia drugoplanową dziedzinę nauki? (...) Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że gdyby nawet uznano zgodnie jakąś dziedzinę za marginalną, (...) jutro dojść może w tej dziedzinie do wielkiego odkrycia; wtedy rzucą się na nią wszyscy mali i duzi, najbardziej prestiżowe czasopisma zaczną przyjmować publikacje i już z pomroki dziejów wyłoni nam się dziedzina pierwszoplanowa. (...)

Jak z tego wynika, zorientowanie się, które dziedziny nauki są tak naprawdę pierwszoplanowe i należy im się wyłączność (a przynajmniej zdecydowany priorytet) w inwestowaniu, a które można potraktować z wyniosłym lekceważeniem nie jest proste, a prawdopodobnie nie jest w ogóle możliwe. Prosty jest pewnik, że żadnej dziedziny nauki nie należy lekceważyć, bo w każdej może pojawić się jakiś odpowiednik muszki owocowej (Drosophila), która zrewolucjonizowała genetykę, albo paskudna skądinąd pleśń, na której straszne pieniądze zrobi jakiś koncern farmaceutyczny, ale dzięki której przeżyje mnóstwo ludzi.

Prof. Witold Karczewski o tym, co ważne a co nieistotne w badaniach naukowych

 

Między dżunglą a ogrodem

   Gdyby więc przyszło nieco dokładniej określić, czym jest kultura akademicka i czy grozi jej nieuchronnie zapaść, powiedziałbym, że mimo wszystko kultura akademicka trzyma się mocno i bicie w dzwony na alarm byłoby przedwczesne. Jesteśmy na zakręcie. Mając przed sobą uroczyste dokumenty pt. "misja" czy "strategiczny plan", z góry zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko zależy od nas, że świat może zaskoczyć nas niejedną "rewolucją", która wprowadzi swój nowy ład, i że być może będzie to odkrycie naukowe. (...)
Bramy ogrodu, zwanego uniwersytetem - czy to będzie ogród w starym stylu, nieco anachroniczny, odrobinę zaniedbany, czy też nowoczesny, multimedialny - będą zawsze gościnnie zapraszać. Gościnność wydaje się być bowiem istotą kultury uniwersyteckiej. Dopóki nie zniknie gotowość do bezinteresownych działań, spotkań i rozmów, nie osłabną zaufanie i lojalność, życzliwa pryncypialność recenzentów i krytyków - nie zagrozi nam obojętność, permisywizm moralny i łatwizna.

Prof. Zofia Ratajczak o istocie i aktualnym stanie kultury akademickiej

 

 

xxxx

 

Uwagi.