Aktualności
Instytuty naukowe
23 Stycznia
Źródło: IMol PAN
Opublikowano: 2024-01-23

IMol PAN rozpoczyna współpracę z Weizmann Institute of Science

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk podpisał porozumienie o współpracy z izraelskim Weizmann Institute of Science, jedną z najlepszych uczelni na świecie. Umowa przewiduje m.in. dwustronny transfer technologii oraz wzajemne udostępnianie specjalistycznych laboratoriów i infrastruktury badawczej.

Porozumienie podpisały w Warszawie prof. dr hab. Agnieszka Chacińska – dyrektor Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych IMol PAN oraz prof. Irit Sagi – prorektor Weizmann Institute of Science. Obie strony, na zasadzie wzajemnych korzyści, będą wspólnie prowadzić badania naukowe o istotnym znaczeniu dla gospodarki, współpracować w ramach transferu technologii, współorganizować konferencje oraz korzystać ze swoich laboratoriów i infrastruktury badawczej.

WIS jest jednym z wiodących uniwersytetów w dziedzinie nauk ścisłych na świecie, nie tylko pod względem odkryć naukowych, ale także przełożenia ich wyników na działania i rezultaty gospodarcze. Wczorajsze porozumienie to kolejna odsłona instytucjonalnej współpracy między WIS a polskim środowiskiem naukowym. PAN od lat współpracuje z jednostkami naukowymi z Izraela, w tym z WIS oraz Izraelską Akademią Nauk Ścisłych i Humanistycznych.

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych (IMol PAN) to najmłodsza jednostka Polskiej Akademii Nauk. Powołano ją w 2020 roku, aby poprowadzić projekt ReMedy finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Utworzony we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Getyndze w Niemczech, IMol PAN jest pierwszym instytutem utworzonym de novo (nie reorganizowanym) w ciągu ostatnich 25 lat w Polsce.

Program ReMedy koncentruje się na badaniu adaptacyjnych odpowiedzi komórek na stres i komórkowych mechanizmów regeneracyjnych. Efektem działalności IMol PAN i ReMedy będą nowe strategie leczenia oraz opracowanie rozwiązań, które pomogą nam żyć bezpieczniej i lepiej. Warszawska jednostka prowadzi badania naukowe i kształci w dziedzinach nauk biologicznych, chemicznych, medycznych, biotechnologicznych, bioinformatycznych, biofizycznych, farmakologicznych i pokrewnych.

W IMol PAN realizowane są trzy granty EMBO: dr Piotr Gerlach skupia się na mechanizmach infekcji RNA wirusów, zwłaszcza na bezpośrednich interakcjach, w jakie białka wirusowe wchodzą z białkami gospodarza wewnątrz komórki, dr Karolina Szczepanowska zajmuje się przeprogramowaniem metabolicznym, leżącym u podstaw procesu nowotworzenia i pozwalającym na niepohamowane namnażanie się komórek rakowych, z kolei dr Maciej Cieśla bada molekularne podłoże przemiany komórek macierzystych w nowotworowe.

MK, źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)