Aktualności
Konferencje
26 Września
Opublikowano: 2022-09-26

Jubileuszowa konferencja PAU

„Świat w obliczu nowych wyzwań” – to tytuł międzynarodowej konferencji z okazji jubileuszu 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18–20 października.

Polska Akademia Umiejętności powstała w 1872 roku. Od samego początku integrowała polskie środowisko akademickie, w imię rozwoju i upowszechniania nauki. Już w czasach zaborów, przełamując ówczesne bariery, działała w skali ogólnopolskiej (ponad granicami zaborów), a jednocześnie obejmowała swym zasięgiem największe skupiska polskiej diaspory. Reaktywowana w 1989 roku, po 35 latach zawieszenia działalności (narzuconego przez władze komunistyczne), prowadzi dziś szeroką działalność w trzech podstawowych kierunkach: organizuje i wspiera badania naukowe; integruje środowiska naukowe i przekazuje społeczeństwu wyniki tych badań oraz propaguje związane z nimi postawy. W tym roku mija 150 lat od przekształcenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności, dzisiaj noszącą nazwę Polska Akademia Umiejętności.

W ramach jubileuszu odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Świat w obliczu nowych wyzwań”. Wezmą w niej udział osoby cieszące się najwyższym autorytetem w różnych dziedzinach nauki, w większości to członkowie Polskiej Akademii Umiejętności. Przedstawią najnowsze osiągnięcia w swoich dyscyplinach, które złożą się na diagnozę dotyczącą stanu społeczeństwa międzynarodowego w sytuacji pandemii, kryzysu ekologicznego i zachwiania tradycyjnych wartości. W czasie głównej sesji plenarnej głos zabiorą m.in.: Mark Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, prof. Timothy Garton Ash, prof. sir Leszek Borysiewicz, prof. Magdalena Żernicka-Goetz oraz Laura Spinney.

W kolejnych dniach odbędą się panele tematyczne. W części „Klimat, przyroda i człowiek w antropocenie” będzie mowa o ociepleniu klimatu, o konieczności dekarbonizacji gospodarki w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Często mówi się o antropocenie jako współczesnej epoce geologicznej. Presja człowieka powoduje, że liczba gatunków maleje. Środowisko naturalne też się kurczy i słabnie. A jak w takich warunkach zachowuje się człowiek? Czy potrafi ograniczyć swą niszczycielską działalność? Czy potrafi się przystosować do zmian klimatycznych i do procesów wymierania gatunków? Czy obrazowanie mózgu może nam coś powiedzieć o kondycji i przeszłości człowieka? Wykładowcami będą wybitni specjaliści z kraju i zagranicy: prof. Szymon P. Malinowski, prof. Jan Kozłowski, prof. January Weiner, prof. Michal K. Kamiński, prof. Alicja Jóźkowicz, prof. Richard Frackowiak.

W kolejnym panelu pt. „150 lat współczesnej medycyny” prof. Jerzy Kupiec-Węgliński z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles zabierze głos w sprawie przyszłości transplantologii.  Z kolei prof. Marek Radomski z Uniwersytetu Saskatchewan w Kanadzie, który komentował całą pandemię w tamtejszych mediach, opowie o triumfie oraz o wątpliwościach związanych z postępem nauk w dziedzinie chorób zakaźnych. Prof. Józef Dulak przedstawi możliwości terapeutyczne przy użyciu komórek macierzystych, a także sukcesy i zagrożenia związane z tą metodą. Natomiast prof. Barbara Przewłocka, farmakolog i światowej sławy badaczka mechanizmów bólu, opowie o mechanizmach i możliwościach leczenia oraz o nowych lekach w terapii bólu. Prof. Andrzej Pająk, epidemiolog, który przeprowadził duże badania populacji Polski, spróbuje nas przekonać do modyfikacji czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Ostatnim wykładowcą w tym panelu będzie prof. Rafał Ryguła, który zajmuje się problemami fake newsów dotyczących spraw medycznych.

Niewątpliwie jednym z największych wyzwań, jakie w tej chwili stoją przed nami, to zrozumienie czwartej rewolucji technologicznej. Po wieku pary, elektryczności, komputerów przyszła era analizowania wielkiej ilości zbiorów danych. Wiadomo, że może sobie z tym poradzić jedynie sztuczna inteligencja. Być może komputery kwantowe. Panel „Rzeczywistość realna i wirtualna, sztuczna inteligencja” będzie poświęcony temu zagadnieniu. Przedstawione zostaną zagrożenia, oczekiwania, nadzieje związane właśnie ze sztuczną inteligencją, z rzeczywistością rozszerzoną, z rzeczywistością wirtualną. Na sesję zaproszono znakomitych specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji i interakcji ze światem cyfrowym, m.in. prof. Krzysztofa Ciosa, prof. Krzysztofa Diksa, prof. Jana Krefta, prof. Rafała Maciąga, prof. Grzegorza J. Nalepę i Stefana Życzkowskiego. Przedstawią zróżnicowaną i kompetentnie sformułowaną wizję i spróbują odpowiedzieć na pytania, czy sztuczna inteligencja potrafi nas uwolnić od pracy, czy nawet uratować czyjeś życie.

Pandemia COVID-2019 nie była pierwszą tego rodzaju plagą, która dotknęła ludzkość. W średniowieczu i w czasach nowożytnych cyklicznie powtarzały się epidemie różnego rodzaju, które powodowały ogromne straty w ludności, ale przynosiły też znaczne zmiany w stosunkach społecznych. Także w kulturze. Tej problematyce będzie poświęcony panel „Pandemia a kultura”. Wezmą w nim udział wybitni uczeni: prof. Dariusz Czaja, dr Katarzyna Pękacka-Falkowska, prof. Krzysztof Loska, prof. Piotr Krasny, prof. Maria Poprzęcka. Ich referaty powinny ułatwić zrozumienie, w jaki sposób pandemia, którą właśnie przeżyliśmy, a może dalej przeżywamy, wpływa i wpłynie w przyszłości na rozwój kultury współczesnej. Robert Piaskowski podzieli się z nami praktyczną wiedzą na temat kultury Krakowa w czasie pandemii.

Liczymy, że wiele osób – nie tylko ze świata akademickiego – zainteresuje się wystąpieniami konferencyjnymi. Znaczna część prezentowanej w nich wiedzy ma bezpośrednie znaczenie praktyczne, do zastosowania w życiu codziennym: postawa proekologiczna, zalecenia dotyczące sytuacji zagrożenia chorobami, zalecenia dotyczące zalet i zagrożeń ze strony technologii cyfrowej – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Konferencja odbędzie się w dniach 18–20 października w Krakowie. Partnerami wydarzenia są: Miasto Kraków i firma Astor. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.jubileusz.pau.krakow.pl.

MK

Jubileusz plakat

Dyskusja (0 komentarzy)