Aktualności
Konferencje
15 Lutego
Opublikowano: 2021-02-15

O przyszłości komunikacji naukowej

„The Future of Scholarly Communication” – to tytuł konferencji organizowanej przez międzynarodowe konsorcjum OPERAS. Wydarzenie odbędzie się w formule online w dniach 24–26 lutego.

Konferencja będzie poświęcona omówieniu wyników badań podjętych w ramach grupy roboczej WP6 (Innovation) projektu OPERAS-P. W jej trakcie zaplanowano codziennie dwa panele, podczas których zespół badawczy będzie prezentował wyniki swoich prac i zbierał informacje zwrotne od zaproszonych ekspertów i publiczności. Rejestracja: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpdumqrDMqH912EOsh1w3r2vxBIasclODE.

HARMONOGRAM

środa, 24 lutego 2021

10:00 – 11:30 CET Innovative models of governance

Dyskusja skupi się na krytycznym przeglądzie sposobów zarządzania w organizacjach rozproszonych oraz w obszarze cyfrowym, a także na rekomendacjach dotyczących sprawnego zarządzania szeroką różnorodnością kontekstów kulturowych, wiedzą i poziomem zaangażowania w ramach społeczności, co jest charakterystyczne dla nauk humanistycznych i społecznych (HS).

Moderatorzy: Valérie Schafer (C2DH, University of Luxembourg), Lars Wieneke (C2DH, University of Luxembourg)

Paneliści: Lionel Maurel (INSHS, CNRS), Francesca Musiani (The Center for Internet and Society, CNRS), Jane Winters (University of London)

 

12:00 – 13:30 CET Innovative Business Models for OA books

Moderatorzy i paneliści opowiedzą o alternatywnych modelach biznesowych zarówno dla nowych wydawców książek funkcjonujących od początku w otwartym dostępie, jak i dla tych wydawnictw, które dopiero planują przyjęcie praktyk wydawniczych Open Access.

Moderatorzy: Rupert Gatti (Open Book Publishers), Agata Morka (Open Book Publishers)

Paneliści: Mojca Kotar (University of Ljubljana), Sebastian Nordhoff (Language Science Press), Graham Stone (JISC)

czwartek, 25 lutego 2021

12:00 – 13:30 CET Innovative models of bibliodiversity in scholarly publications

Panel skupi się na innowacyjnych modelach związanych z wielojęzycznością i biblioróżnorodnością w naukach HS. Przedmiotem dyskusji będą specyficzne potrzeby nauk humanistycznych i społecznych w zakresie komunikacji naukowej w językach narodowych: w dyscyplinach, w których język i pojęcia są bardzo często nie tylko środkami komunikacji, ale także obiektami badań, użycie języka ojczystego jest niezbędne dla dogłębnego zrozumienia, współtworzenia i dzielenia się wiedzą.

Moderator: Delfim Leão (University of Coimbra)

Paneliści: Margo Bargheer (University of Göttingen), Petar Jandrić (University of Zagreb), Sayri Karp (Guadalajara University)

15:00 – 16:30 CET Innovative approach to SSH FAIR data: publications as data

Panel będzie poświęcony analizie  możliwości i wyzwań, jakie wiążą się z zastosowaniem zasad FAIR w naukach humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia publikacji jako danych badawczych. Zaprezentowane i omówione zostaną innowacyjne, inspirowane przez społeczność naukową rozwiązania w zakresie stosowania wdrażania zasad FAIR dla danych HS.

Moderatorzy: Arnaud Gingold (OpenEdition), Elena Giglia (University of Turin), Karla Avanço (OpenEdition)

Paneliści: Jennifer Edmond (Trinity College Dublin / DARIAH), Emilie Paquin (Érudit), Joachim Schöpfel (University of Lille)

piątek, 26 lutego 2021

10:00 – 11:30 CET Future of scholarly writing in SSH

Moderatorzy i paneliści omówią obecne praktyki pisania w naukach HS i potrzeby naukowców w zakresie technologii wydawniczych oraz bieżących i nadchodzących zmian w komunikacji naukowej. Celem panelu jest dążenie do lepszego zrozumienia wyzwań i nowo powstających praktyk pisania naukowego poprzez dyskusję nad innowacyjnymi studiami przypadków i wywiadami z różnymi interesariuszami.

Moderatorzy: Maciej Maryl (IBL PAN), Marta Błaszczyńska (IBL PAN)

Paneliści: Janneke Adema (Coventry University), Frédéric Clavert (C2DH, University of Luxembourg), Ulrike Wuttke (University of Applied Sciences Potsdam)

12:00 – 13:30 CET Quality assessment of SSH research: innovations and challenges

Panel skupi się na problemach z oceną jakości nowatorskich badań i innowacyjnych publikacji w HS. Jego celem jest zainicjowanie dyskusji o nadchodzących innowacjach w zakresie sposobów recenzowania nowych form komunikacji naukowej, opracowanych na podstawie przykładów użycia i wniosków z wywiadów przeprowadzonych z różnymi interesariuszami.

Moderatorka: Erzsébet Tóth-Czifra (DARIAH)

Paneliści: Anne Baillot (Le Mans Université), Emanuel Kulczycki (ENRESSH), Laurent Romary (Inria)

Więcej informacji o wydarzeniu: https://operas.hypotheses.org/4512.

MK, źródło: IBL

 

Dyskusja (0 komentarzy)