Aktualności
Konkursy
24 Lipca
Opublikowano: 2020-07-24

Kolejne projekty nagrodzone w konkursie MOZART

Grono laureatów konkursu MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze powiększyło się o dwóch naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs MOZART współorganizują: Narodowe Centrum Nauki oraz agencja Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF). Przeprowadzany był w trybie ciągłego naboru wniosków, a jego wyniki ogłaszane są sukcesywnie, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego, Przed miesiącem pierwszym laureatem został dr hab. Karol Nartowski z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Kolejni dwaj beneficjenci to: dr Tomasz Goliński z Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. dr hab. Jerzy Kochanowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Tomasz Goliński na realizację projektu badawczego pt. Banachowskie grupy Poissona–Liego i układy całkowalne otrzyma grant w wysokości 198 169 zł. Projekt realizowany wspólnie z Wolfgang Pauli Institute będzie dotyczyć analizy struktur Poissona i nowych układów całkowalnych związanych z grassmannianem Sato przy użyciu nowoczesnych narzędzi geometrycznych. Poprzednie rezultaty w tym obszarze badań ukazały pewne interesujące struktury i hierarchię całkowalnych równań, stąd dalsze badania pozwolą na lepsze zrozumienie geometrii i odkrycie nowych powiązań z innymi znanymi problemami.

Z kolei prof. dr hab. Jerzy Kochanowski otrzyma 906 905 zł na realizację projektu pt. Wyłom w systemie. „Firmy polonijne” 1976-1994. W skład prowadzonych badań wchodzić będzie pięć projektów cząstkowych wykorzystujących instrumentarium historii społecznej, gospodarczej i kulturowej do dyskusji na temat społecznych oraz ekonomicznych skutków funkcjonowania „firm polonijnych” na tle przyspieszających u schyłku realnego socjalizmu procesów globalizacji socjalistycznej, transformacji gospodarczej i dokonujących się wówczas przemian stratyfikacji społecznej. Partnerem austriackim będzie Uniwersytet Wiedeński.

W konkursie MOZART można sfinansować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne niezbędne wydatki związane z realizacją projektu. Budżet całego konkursu wynosi 5,5 mln zł, a jego adresatami były polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogły ubiegać się o sfinansowanie projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego mógł zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowo zaplanowane badania muszą zostać zrealizowane w ciągu 24 lub 36 miesięcy.

źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)