Aktualności
Konkursy
18 Maja
Opublikowano: 2023-05-18

Pół mld zł dla laureatów konkursów OPUS i SONATA

Niemal 520 mln zł trafi do laureatów rozstrzygniętych właśnie konkursów OPUS i SONATA. Granty od Narodowego Centrum Nauki otrzymały w sumie 363 osoby. 

OPUS to najpopularniejszy konkurs w ofercie NCN. Jest skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń ani co do zaawansowania kariery kierownika projektu, ani posiadanego stopnia czy tytułu naukowego, ani doświadczenia w prowadzeniu badań. Wnioski obejmują krajowe projekty badawcze, przedsięwzięcia z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Dodatkowo w tej edycji można było składać również wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej zgodnie z Lead Agency Procedure w programie Weave. Dzięki tej ścieżce możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zagranicznymi zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii ‒ Flandrii, które występowały równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.

W konkursie OPUS 24 wpłynęło 1921 wniosków na łączną kwotę niemal 2,7 mld zł. Finansowanie otrzymały 224 aplikacje o wartości ponad 364,4 mln zł (wskaźnik sukcesu = 11,66%). W ramach ścieżki LAP złożono 176 wniosków, a do finansowania skierowano 48. Najwięcej grantów trafiło do przedstawicieli nauk ścisłych i technicznych (93),  reprezentanci nauk o zdrowiu zrealizują 76 projektów, a nauk humanistycznych i społecznych – 55. Blisko 4 mln zł (to najwyższy grant w tej edycji) otrzyma dr hab. Katarzyna Donskow-Łysoniewska z Uczelni Łazarskiego, która zbada potencjał profilowania limfocytów T w planowaniu spersonalizowanego leczenia stwardnienia rozsianego.

W niektórych przypadkach postaci rzutowo-remisyjnej SM (RRMS) leczenie nie przynosi pożądanego
efektu, co powoduje, że pacjenci przerywają leczenie. Niezbędne jest opracowanie nowych strategii
leczenia, co jest procesem długotrwałym, dlatego istnieje potrzeba opracowania nowego podejścia do
obecnie stosowanego leczenia lekami immunomodulującymi (IMD) – wyjaśnia badaczka.

Wyniki jej projektu pogłębią wiedzę na temat heterogenności limfocytów T w RRMS i pozwolą na opracowanie algorytmu modelowania odpowiedzi na obecnie stosowane leki immunomodulujące. Identyfikacja biomarkerów warunkujących odpowiedź na terapię ma ogromne znaczenie, ponieważ otwiera możliwość wyznaczania nowych celów terapeutycznych i pomaga w identyfikacji pacjentów nieodpowiadających na leczenie, wymagających spersonalizowanej terapii.

Z kolei konkurs SONATA adresowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W 18 edycji złożono 1094 wnioski, których łączna wartość przekroczyła 1,2 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 139 projektów o wartości ponad 155,5 mln zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 12,79%. Tu też przeważają nauki ST (61), przed NZ (41) i HS (37).

MK, źródło: NCN

Listy rankingowe

Dyskusja (0 komentarzy)