Aktualności
Konkursy
01 Marca
Opublikowano: 2024-03-01

Ponad 215 mln zł na centra doskonałości w Polsce!

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła dwa pierwsze nabory w ramach Międzynarodowych Agend Badawczych. Środki w wysokości 215 mln zł rozdysponowano między liderów siedmiu projektów.

Międzynarodowe Agendy Badawcze są finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Celem tej inicjatywy jest powstanie lub rozwój wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła właśnie dwa pierwsze nabory. W pierwszym, skierowanym do wnioskodawców będących koordynatorami konsorcjum, które uzyskało dofinansowanie lub Seal of Excellence w programie Teaming z Horyzontu Europa, rozdysponowano ponad 96 mln zł. W konkursie wzięły udział trzy projekty i wszystkie otrzymały dofinansowanie:

  • Platforma RNA i biologii komórki dla badań i innowacji w medycynie (RACE-PRIME) – będzie realizowana w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Głównym celem jest ustanowienie MIBMiK jako światowej klasy Centrum Doskonałości w dziedzinie RNA i biologii komórki. Naukowcy chcą wykorzystać wyniki badań podstawowych np. do terapii, metod diagnostycznych, odkrywania nowych celów terapeutycznych czy do identyfikowania cząsteczek o pożądanych właściwościach po to, by mogły być rozwijane w kierunku leków. Na czele projektu, który otrzymał ponad 36 mln zł, stanie prof. Marta Miączyńska, wybitna specjalistka w dziedzinie molekularnej biologii komórki.
  •  Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych CENTERA2 – powstanie na Politechnice Warszawskiej. Będą tam prowadzone prace związane z praktycznym wykorzystaniem fal terahercowych i rozwojem technologii i urządzeń opartych na tych falach. Badaniami pokieruje prof. Wojciech Knap – fizyk o uznanym na świecie dorobku i osiągnięciach dotyczących promieniowania terahercowego. Na projekt przeznaczono 30 mln zł.
  • Międzynarodowe Centrum Badań Oka – to centrum doskonałości, które uzyskało 30 mln zł na badania związane z pogłębianiem wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego oka i rozwojem nowatorskich metod diagnostycznych. Celem jest opracowanie nowych narzędzi do bezpieczniejszych i skuteczniejszych interwencji chirurgicznych oraz terapii chorób oczu i metod diagnostycznych poprawiających rokowanie i przywracających wzrok. Główną technologią rozwijaną w ramach agendy będzie nowatorski, zautomatyzowany system dostarczający terapeutyki do oka i wykonujący biopsję tkanek, w którym mikromanipulacje urządzeniem służącym do wstrzykiwania będą wspomagane systemem robotycznym z obrazowym lokalizowaniem w 3-D. Badaniami w ramach centrum doskonałości ICTER przy Instytucie Chemii Fizycznej PAN pokieruje prof. Maciej Wojtkowski, wybitny fizyk, zajmujący się optyką fizyczną oraz zastosowaniami optyki w medycynie.

W drugim, ogólnodostępnym naborze, zgłoszono 16 wniosków, z których cztery rekomendowano do finansowania. Środki w łącznej wysokości niespełna 120 mln zł będą przeznaczone na rozwój międzynarodowych agend badawczych realizowanych w trzech ośrodkach naukowych.

  • Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych 2.0: B i R faza przemysłowo-eksperymentalna otrzymało 30 mln zł. Celem jest opracowanie nowych, nieszablonowych i przełomowych metod dla technologii kwantowych oraz ich nowych zastosowań. Prace powinny przyczynić się do sukcesów w obszarze komercjalizacji. Badania skoncentrują się na opracowaniu urządzeń kwantowych takich jak m.in. kwantowe generatory liczb losowych, kwantowe łącza komunikacyjne, ulepszone sensory, a także oprogramowania kwantowego. Projekt będzie realizowany w ramach centrum doskonałości ICTQT na Uniwersytecie Gdańskim. Badania poprowadzi prof. Marek Żukowski, wybitny fizyk teoretyk, specjalista od zagadnień związanych z podstawami mechaniki kwantowej.
  • Optyczne Technologie Kwantowe to projekt, który uzyskał finansowanie w wysokości 30 mln zł. Ma na celu rozwój optycznych technologii kwantowych przetwarzania sygnału. Wyniki prac pomogą w opracowaniu metod bezpiecznej komunikacji. Liderem projektu na Uniwersytecie Warszawskim (w ramach centrum doskonałości QOT) jest prof. Konrad Banaszek, wybitny fizyk, specjalista z zakresu technologii kwantowych.
  • Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop) otrzymało prawie 30 mln zł. Projekt będzie rozwijany w Instytucie Fizyki PAN. Zakres tematyczny projektu dotyczy fizyki materii skondensowanej oraz nanomateriałów. Jego celem jest rozwijanie wiedzy i zastosowań dotyczących materiałów topologicznych oraz tworzenie nowych materiałów. Badania prowadzone w ramach projektu przyczynią się m.in. do rozwijania energooszczędnej elektroniki. Pokieruje nimi prof. Tomasz Dietl, światowej sławy fizyk specjalizujący się w zastosowaniach półprzewodników topologicznych, magnetycznych i nadprzewodzących.
  • Nauka dla dobra społecznego, innowacji i skutecznych terapii (SWIFT) – to projekt, który otrzymał środki w wysokości 30 mln zł i będzie realizowany w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS) na Uniwersytecie Gdańskim. Badacze chcą doprowadzić do opracowania kompleksowej terapii przeciwnowotworowej, która zostanie przeniesiona do fazy badań klinicznych i otworzy nowe ścieżki badawcze w onkologii. Liderką jest prof. Natalia Marek-Trzonkowska, wybitna immunolożka, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z terapeutycznym zastosowaniem komórek układu immunologicznego.

Kolejne nabory w działaniu Międzynarodowe Agendy Badawcze zaplanowano w sierpniu tego roku.

MK, źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)