Aktualności
Konkursy
10 Maja
Opublikowano: 2024-05-10

Poznaliśmy nazwiska tegorocznych START-owców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nazwiska stu laureatów i laureatek konkursu START 2024. Prestiżowe stypendia zostały przyznane po raz 32. Ich wartość to w sumie 3 056 000 zł.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Ma na celu wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci tegorocznej edycji otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

W tym roku o stypendia ubiegało się 641 kandydatów. Najwięcej laureatów reprezentuje nauki biologiczne, medyczne i nauki o Ziemi – 30 stypendiów. Wśród nowych stypendystów 34% posiada stopień doktora, w tym 17 kobiet i 17 mężczyzn. Na czele rankingu instytucji, z których się wywodzą, uplasował się ponownie Uniwersytet Warszawski (16 stypendystów), przed Politechniką Wrocławską (13 stypendystów) i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Od 2009 roku FNP przyznaje również wyróżnienia kandydatom i kandydatkom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 38 tys. zł. W tym roku wyróżnienia otrzymali:

  • mgr inż. Elżbieta Wątor z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ (Grupa badawcza Maxa Plancka) – nauki przyrodnicze i medyczne
  • dr Justyna Kocik-Król z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – nauki chemiczne i o materiałach:
  • dr inż. Erwin Wojtczak z Politechniki Gdańskiej – nauki techniczne i ścisłe
  • mgr Michał Nowakowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II – nauki humanistyczne i społeczne

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Otrzymuje je osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką została dr Anna Dobrowolska z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Z kolei wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego dla osoby prowadzącej badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii otrzymał mgr Piotr Ostropolski-Nalewaja z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po raz trzeci przyznano również wyróżnienie im. prof. Wacława Szybalskiego, które otrzymać może wybitny młody naukowiec prowadzący badania w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora, czyli biotechnologii, genetyce lub biologii molekularnej. Trafiło w tym roku do mgr. Piotra Włodzimierza z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w tej edycji to 3 056 000 zł. W sumie od 1993 roku nagrodzono już 3500 osób i przyznano 4136 stypendiów (w latach 2002–2015 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) w łącznej wysokości ponad 96,5 mln zł. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

MK, źródło: FNP

Lista laureatów i laureatek konkursu START 2024

 

Dyskusja (0 komentarzy)