Aktualności
Nagrody
17 Kwietnia
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2024-04-17

Nagroda dla matematyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Adam Kanigowski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe. Doceniono go za fundamentalne wyniki z zakresu układów dynamicznych i teorii ergodycznej. 

Nagroda Instytut Matematycznego PAN jest przyznawana corocznie osobie, która nie przekroczyła 45 roku życia i posiada polskie obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Polsce. Laureat otrzymuje dyplom oraz gratyfikację finansową w wysokości 15 tys. zł brutto. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz. Do tej pory wręczono ją 15 matematykom.

Tegorocznym laureatem został dr hab. Adam Kanigowski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoich badaniach łączy układy dynamiczne z takimi dziedzinami, jak geometria, prawdopodobieństwo i teoria liczb. Tematyka jego prac dotyczy własności chaotycznych i statystycznych gładkich układów dynamicznych. Bada własności mieszające i spektralne układów parabolicznych – układów o zerowej entropii z wielomianowym przyrostem orbit oraz losowość w takich układach o dodatniej entropii, które nie są jednostajnie hiperboliczne. W swoich badaniach dał pozytywną odpowiedź na problem Rokhlina dla wielu fundamentalnych klas mieszających układów parabolicznych. Ponadto udowodnił istnienie układów gładkich o zerowej entropii spełniających centralne twierdzenie graniczne.

Z UJ związany jest zawodowo od 2022 roku. Obecnie pełni funkcję kierownika projektu flagowego Central European Mathematical Research Lab, realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza”. Organizuje również m.in. międzynarodowe warsztaty Dynamics and Number Theory. Jest laureatem Międzynarodowej Nagrody Banacha za pracę doktorską w naukach matematycznych i Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego dla matematyków poniżej 30 roku życia.

Swoje prace publikował m.in. w Ergodic Theory and Dynamical Systems, Journal of Modern Dynamics, Communications in Mathematical Physics, Duke Mathematical Journal i najbardziej prestiżowych czasopismach matematycznych świata: Annals of Mathematics, Journal of the American Mathematical Society i Inventiones Mathematicae.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)