Aktualności
Nagrody
23 Kwietnia
Źródło: www.amu.edu.pl
Opublikowano: 2024-04-23

Naukowiec z UAM z szansą na zdobycie 1 mln franków szwajcarskich

Dr hab. Michał Bogdziewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został Krajowym Mistrzem w międzynarodowym konkursie Frontiers Planet Prize 2024 i ma szansę otrzymać milion franków szwajcarskich na wsparcie swoich badań.

Międzynarodowy konkurs o nagrodę Frontiers Planet adresowany jest do naukowców i instytucji badawczych. Jego organizatorem jest wydawnictwo Frontiers. Inicjatywa ma na celu nagrodzenie trzech najlepszych w danym roku publikacji, które zawierają wyniki badań kluczowych dla ochrony środowiska, rozwiązania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi i poprawy warunków życia na Ziemi. Obecna edycja konkursu obejmuje prace opublikowane w 2023 roku.

Ich wyborem na poziomie krajowym zajmują się National Nominating Bodies. U nas rolę tę pełni Polska Akademia Umiejętności. Zainteresowani udziałem byli proszeni o zarejestrowanie się na stronie konkursu i przesłanie do PAU zgłaszanej do konkursu publikacji. Następnie Komisja PAU (National Representative Body) w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Pyza, prof. dr hab. Maria Nowakowska, prof. dr hab. Marek Sanak wytypowała trzy najlepsze prace, które przeszły tym samym do kolejnych etapów już na szczeblu międzynarodowym.

W wyniku polskiej selekcji wytypowano publikacje, których pierwszymi autorami są: dr hab. Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Justyna Iwona Bąk z Instytutu Nauk Chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dr hab. Piotr Zagórski z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

W kolejnym etapie oceną prac zajęło się się stuosobowe jury, składające się z ekspertów od zrównoważonego rozwoju. Wyłonili oni 23 Krajowych Mistrzów, wśród których znalazł się dr hab. Michał Bogdziewicz, dyrektor Centrum Biologii Lasu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednostka została utworzona w ramach realizacji prestiżowego ERC Starting Grant zdobytego w 2022 roku. Badacz zajmuje się ekologią lasów, biologią lat nasiennych (czyli takich, w których drzewa produkują wyjątkowo dużo nasion) i wpływem zmian klimatu na reprodukcję drzew.

Polak ma teraz szansę na zdobycie nagrody głównej. Pod koniec czerwca w Villars-sur-Ollon w Szwajcarii odbędzie się ceremonia, podczas której poznamy trzech Mistrzów Międzynarodowych. Każdy z nich otrzyma milion franków szwajcarskich na wsparcie swoich badań.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)