Aktualności
Badania
14 Marca
Fot. Adrian Wykrota
Opublikowano: 2022-03-14

Kolejny polski naukowiec z ERC Starting Grant

Do dziesięciu wzrosła liczba laureatów ERC Starting Grants prowadzących swoje badania w Polsce. Po uwzględnieniu projektów z listy rezerwowej do beneficjentów prestiżowych europejskich grantów dołączył dr hab. Michał Bogdziewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Rekordowa dla naszych badaczy edycja ERC Starting Grants zdaje się nie mieć końca. Jak tłumaczy prof. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący European Research Council, początkowo przyznano 397 grantów na sumę 619 mln euro. Potem dołożono (z oszczędności na procesie oceny) jeszcze 4 granty na sumę 5,7 mln euro. Problem w tym, że w ogólnej liczbie było 28 grantów ze Szwajcarii i 46 z Wielkiej Brytanii.

Wiemy już, że grantów w tym roku nie będzie można realizować w Szwajcarii. Ale ich zdobywcy mogą zdecydować się na przeniesienie do innych krajów. Z tego co już wiemy, raczej z tego nie skorzystają, ponieważ rząd Szwajcarii refunduje im granty ERC ze swoich środków. Środki niewykorzystane zostaną skierowane na finansowanie grantów z listy rezerwowej. Mniej jasna jest sytuacja Wielkiej Brytanii, ponieważ ciągle jest (niknąca) nadzieja, że EU podpisze z UK umowę stowarzyszeniową, co powinno rozstrzygnąć się w najbliższych tygodniach. Jeżeli się to nie uda, laureaci będą musieli zdecydować, czy przenoszą je do innych krajów. Środki tych, którzy nie zdecydują się na przeniesienie, również zostaną przekazane na finansowanie grantów z list rezerwowej – wyjaśnia prof. Jajszczyk.

Prestiżowe granty zdobyło pierwotnie ośmioro naukowców pracujących w Polsce i kolejnych siedmioro prowadzących swoje badania w zagranicznych instytucjach. W wyniku aktualizacji listy beneficjentów do grona tego dołączył najpierw dr hab. Piotr Garbacz, kierownik Pracowni Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego, a teraz z kolei – dr hab. Michał Bogdziewicz, prof. UAM z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Otrzymał 1,5 mln euro na realizację projektu „Climate change impacts on trees reproduction and forecasts of forest recruitment change (ForestFuture)”. To drugi w tej edycji konkursu i jednocześnie drugi w historii – obok dr hab. Kingi Kamieniarz-Gduli – laureat ERC Starting Grants wywodzący się z poznańskiej uczelni.

W swojej pracy naukowej zajmuje się ekologią lasów, a zwłaszcza mechanizmami odpowiedzialnymi za regeneracje drzew. Jego uwagę skupiają lata nasienne.

Wiele roślin, w tym większość gatunków lasotwórcznych naszego obszaru świata, produkuje nasiona raz na kilka lat, w sposób zmasowany i zsynchronizowany na dużych obszarach (nawet subkontynentalnych). Zjawisko to odgrywa kluczową rolę zarówno dla odnowień lasów, jak i funkcjonowania sieci pokarmowych – tłumaczy.

Na swoim koncie ma już sześć grantów Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji pokazujących złożoność procesów związanych z występowaniem lat nasiennych. Jego najnowsza praca – o tym jak epidemia ASF zmienia trajektorie odnowy Puszczy Białowieskiej – ukazała się 2 marca na łamach Proceedings of the Royal Society B. Kilkanaście dni temu został pierwszym Polakiem wyróżnionym Medalem Tansleya – to jedna z najważniejszych nagród dla biologów zajmujących się roślinami.

Pracuje w Zakładzie Zoologii Systematycznej na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2017 roku obronił na UAM doktorat, a trzy lata później uzyskał habilitację. Odbył szereg staży naukowych, m.in. w Harvard Forest (USA), University Autonoma de Barcelona (Hiszpania) oraz Université Grenoble Alpes (Francja). Był laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych naukowców oraz Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W kadencji 2022–2026 zasiada w Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)