Aktualności
Nagrody
11 Października
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2022-10-11

Prestiżowe wyróżnienie dla prof. Bogusława Buszewskiego

Prof. Bogusław Buszewski, specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, otrzymał Nagrodę i Medal im. prof. Romana Kaliszana. Wyróżnienie wręczono podczas inauguracji roku akademickiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Nagroda i Medal im. Romana Kaliszana – światowej klasy naukowca, specjalisty z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej, rektora GUMed w latach 2005–2008 – to wyróżnienie przyznawane corocznie uczonemu „za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych otwierające nowe możliwości aplikacyjne w medycynie i farmacji”. Zostało ustanowione w 2020 r. przez Naukową Fundację Polpharmy, Gdański Uniwersytet Medyczny i Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Pierwszym  laureatem był prof. Marcin Kołaczkowski, kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej i Zakładu Chemii Leków Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tym roku Nagrodę i Medal im. Romana Kaliszana przyznano prof. Bogusławowi Buszewskiemu, kierownikowi Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za „Chromatograficzne i spektralne badanie z użyciem ilościowej zależności retencja – struktura a aktywność biologiczna preparatów jako kandydatów na leki”. Jego zainteresowania  naukowe związane są z chemią analityczną, medyczną (-omiki) i  środowiska, jak też fizykochemią zjawisk powierzchniowych (biokoloidy) oraz z zastosowaniem chromatografii i technik pokrewnych (HPLC, SPE, GC, CZE, P&T/GC, GC/MS, LC/MS). Zajmuje się również metodami przygotowania próbek, spektroskopią i chemometrią.

Studia ukończył na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1986 r. otrzymał stopień doktora, a w 1992 r. – doktora habilitowanego. W 1994 i 1999 roku otrzymał tytuł naukowy profesora chemii i prof. zwyczajnego. Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta w Uniwersytecie w Tybindze oraz odbył liczne staże (post-doc) w Kent State University (USA), na Uniwersytecie w Lund (Szwecja) czy Kyoto University of Technology (Japonia).

Jest autorem i współautorem ponad 775 publikacji, 58 patentów i 17 opracowań o charakterze monograficznym. Należy do grona najczęściej cytowanych polskich chemików (ponad 25 tys. cytowań, h = 62).

Cztery uczelnie nadały mu tytuł doktora honoris causa: Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Trnawie (2013), Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (2017), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (2017), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (2018). Przez dwie kadencje sprawował funkcję prezesa Societas Humboldtiana Polonorum, prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego i prezydenta European Society for Separation Science. Jest wiceprzewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej i przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Należy do European Academy of Sciences and Art.

O prowadzonych przez niego badaniach pisaliśmy także na łamach Forum Akademickiego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)