Aktualności
Nagrody
13 Października
Fot. Zbigniew Wszeborowski
Opublikowano: 2021-10-13

Chemik z CM UJ pierwszym laureatem Nagrody im. Romana Kaliszana

Prof. Marcin Kołaczkowski, kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej i Zakładu Chemii Leków Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymał Nagrodę i Medal im. prof. Romana Kaliszana. Uroczystość odbyła się podczas inauguracji roku akademickiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Nagrodę im. Romana Kaliszana, światowej klasy naukowca, specjalisty z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej, ustanowiły w ubiegłym roku: Gdański Uniwersytet Medyczny, Naukowa Fundacja Polpharmy i Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wyróżnienie będzie przyznawane corocznie uczonym posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych.

Laureatem pierwszej Nagrody i Medalu im. prof. Romana Kaliszana został prof. Marcin Kołaczkowski, którego prace naukowe dotyczą szeroko pojętych badań nad poszukiwaniem nowych substancji biologicznie aktywnych, z myślą o uzyskaniu nowych kandydatów na leki. Są to badania interdyscyplinarne, sięgające od modelowania molekularnego celów biologicznych i komputerowo-wspomaganego projektowania ich ligandów, po badania farmakologiczne. Przedmiotem jego najważniejszego osiągnięcia naukowego jest opracowanie nowej generacji modulatorów receptorów ośrodkowego układu nerwowego w poszukiwaniu terapii schorzeń psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych.

Prof. Kołaczkowski w 2001 roku ukończył studia farmaceutyczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i podjął pracę w Katedrze Chemii Farmaceutycznej. W 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych, a w 2015 r. – stopień doktora habilitowanego. Dwa lata temu otrzymał nominację profesorską. Od 2016 r. pełni funkcję prodziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. strategii i rozwoju, a od 2019 r. jest kierownikiem Katedry Chemii Farmaceutycznej i Zakładu Chemii Leków CM UJ.

Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. euro, ufundowaną przez Naukową Fundację Polpharmy, oraz okrągły Medal z brązu wykonany przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Będzie miał przywilej wygłoszenia wykładu w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i opublikowania go w Roczniku Gdańskim albo w Wydawnictwie GUMed.

Patron nagrody, prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan (1945–2019), był w latach 2005–2008 rektorem ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny), wcześniej przez sześć lat pełnił funkcję prorektora ds. nauki w latach. W latach 1984–1987 był prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego, a od 1984 do 2016 r. – kierownikiem Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, wybitny naukowiec, specjalista z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej. Twórca nowego w skali światowej, oryginalnego kierunku badawczego – analizy ilościowych zależności struktura – retencja (Quantitative Structure Retention – Relationships). Uznanie międzynarodowe przyniosła mu aktywność na polu bioanalizy, analizy farmaceutycznej, chemii analitycznej oraz zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych do analizy danych biologicznych i analitycznych.

Autor i współautor 35 książek, ponad 300 artykułów oryginalnych opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac w innych czasopismach. Wypromował 21 doktorów. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek ponad 10 rad redakcyjnych wydawnictw znajdujących się na liście JCR.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)