Szkoły wyższe

Rusza rekrutacja na Uniwersytecie w Białymstoku

Opublikowano: 15.05.2017

forum akademickie

Ponad 30 kierunków, w tym 2 nowości – to tegoroczna oferta Uniwersytetu w Białymstoku – największej uczelni w województwie podlaskim. Rekrutacja zacznie się we wtorek, 16 maja.

Na 9 wydziałach UwB kandydaci będą mieli do wyboru 32 różne kierunki studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Wśród nich jest kierunek filologia, na którym kandydaci rejestrują się na poszczególne specjalności z zakresu filologii angielskiej, francuskiej i rosyjskiej – do wyboru jest 12 propozycji.

Nowe kierunki pojawiły się w ofercie studiów stacjonarnych. Chemia kryminalistyczna i sądowa będzie prowadzona na studiach II stopnia i jest to pierwszy taki kierunek studiów na polskich uczelniach. Na jego utworzenie uniwersytet uzyskał 800 tys. dofinansowania w konkursie na nowe programy kształcenia zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Plan studiów został przygotowany w ramach współpracy Wydziału Biologiczno-Chemicznego z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym w Warszawie, Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Izbą Celną w Białymstoku. Na zajęciach studenci zapoznają się z technikami oraz metodami analitycznymi stosowanymi we współczesnej kryminalistyce. Poznają też podstawy kryminologii i prawa dowodowego w polskim procesie karnym. Część przedmiotów poprowadzą praktycy zajmujący się zawodowo chemią kryminalistyczną i sądową.

Nowością na studiach pierwszego stopnia jest ekobiznes. Ten kierunek będzie prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Biologiczno-Chemiczny. Studenci zostaną przygotowani do pracy w gospodarce ukierunkowanej na tzw. zielony wzrost. Absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę w zakresie wykorzystywania zrównoważonych technologii, ekoinnowacji oraz systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają zmniejszać negatywny wpływ gospodarki na środowisko. W programie studiów znajdą się też przedmioty związane z ekologicznymi produktami czy usługami, takimi jak agroturystyka. W czasie studiów studenci zapoznają się też z aspektami prawnymi i marketingowymi ekobiznesu.

Wydział Historyczno-Socjologiczny proponuje natomiast nową specjalność na socjologii drugiego stopnia. To coaching z elementami psychologii społecznej.

Rejestracja kandydatów podczas podstawowej tury naboru na stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 10 lipca 2017 r. W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia – do 19 lub 26 lipca (w zależności od kierunku). Rejestracja na wszystkie studia niestacjonarne potrwa do 21 września. Zapisy odbywają się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), pod adresem irk.uwb.edu.pl
W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet w Białymstoku przygotował na studiach stacjonarnych w sumie 2915 miejsc, w tym 2046 na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich oraz 869 na studiach drugiego stopnia. Na studia niestacjonarne uczelnia planuje przyjąć ok. 700 osób.

Katarzyna Dziedzik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie