Aktualności
Sprawy nauki
02 Grudnia
Źródło: www.amu.pan.pl
Opublikowano: 2020-12-02

Dr Jacek Kolanowski na czele YASAS

Dr Jacek Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, wiceprzewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN, został wybrany na prezesa Young Academies Science Advice Structure (YASAS).

YASAS zostało powołane na początku listopada w efekcie kilkumiesięcznych prac grupy roboczej złożonej z przedstawicieli europejskich akademii młodych uczonych. Celem nowej organizacji  jest przystąpienie do Europejskiego  Projektu  Doradztwa  Naukowego  dla  Polityki  w ramach przyszłej wersji programu  SAPEA (Science  Advice  for Policy by  European  Academies).

Mamy nadzieję, że za pośrednictwem YASAS niezależny głos młodych naukowców odegra większą rolę w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej – mówi dr hab. Karol Palka, przewodniczący AMU PAN.

Akademia Młodych Uczonych PAN jest jednym z 14 członków-założycieli YASAS, obok swoich odpowiedników z Rumunii, Niemiec, Szkocji, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Danii Belgii, Węgier i Norwegii oraz dwóch akademii międzynarodowych z siedzibą w Niemczech: Young Academy of Europe i Global Young Academy.

Pierwsze władze nowego zrzeszenia wybrano w środę 2 grudnia podczas inauguracyjnego Zgromadzenia Ogólnego YASAS. Prezesem został dr Jacek Kolanowski, a w skład Zarządu weszli ponadto: Maral Dadvar (Global Young Academy), Lucas Haffert (Niemcy), Maria Jose van Tol (Holandia), Moniek Tromp (Young Academy of Europe). Ich kadencja potrwa 2 lata.

Dr Jacek Kolanowski jest specjalistą w zakresie chemii biologicznej/biologii chemicznej. Kieruje Zakładem Sond Molekularnych i Pro-leków (od 2017) oraz Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych (od 2018) w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Tytuł licencjata (2007) i magistra (2009) uzyskał symultanicznie w dziedzinie biotechnologii i chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a stopień doktora – na École normale supérieure de Lyon (2013). W latach 2014–2017 odbywał staż podoktorski na Uniwersytecie w Sydney.

Jego interdyscyplinarne zainteresowania badawcze z zakresu chemii i biologii obejmują w szczególności projektowanie, syntezę, walidację i wykorzystanie niskocząsteczkowych związków chemicznych do wizualizacji i kontrolowania parametrów biochemicznych w modelach biologicznych. Te narzędzia znajdują wykorzystanie zarówno w badaniach podstawowych w celu zrozumienia procesów fizjologicznych i patologicznych, jak i aplikacyjnych – do poszukiwania nowych biomarkerów chorobowych i biologicznie aktywnych związków chemicznych, także w kontekście medycyny precyzyjnej.

Obecnie kieruje 3 grantami badawczymi: SONATA oraz OPUS (Narodowe Centrum Nauki), a także HOMING (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej). Jest też członkiem paneuropejskiego konsorcjum EU-Openscreen i jednym z ko-liderów międzynarodowego grantu EU-OS-DRIVE (33 partnerów z całej Europy) przyznanego przez Komisję Europejską (program INFRADEV). Prowadzi aktywną działalność na rzecz współpracy międzynarodowej (m.in. partnerzy badawczy na 5 kontynentach, zaproszone seminaria w Australii, Europie i Azji) oraz popularyzacji nauki (m.in. wykłady popularnonaukowe, lekcje/warsztaty w szkołach w Polsce i Australii). Od lipca 2019 roku jest  członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

W skład europejskiego systemu doradztwa naukowego wchodzą obecnie: zespół tzw. głównych doradców naukowych (Chief Scientific Advisors; w ostatniej kadencji jednym z nich był prof. Janusz Bujnicki, były członek AMU) oraz sieć SAPEA, w skład której wchodzi pięć organizacji: Academia Europaea, All European Academies (ALLEA), European Academies Science Advisory Council (EASAC), European Council of Academies of Applied Sciences (Euro-CASE), Federation of Eurpean Academies of Medicine (FEAM).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: