Aktualności
Sprawy nauki
06 Listopada
Opublikowano: 2020-11-06

KPK PB UE częścią NCBR

Z początkiem listopada Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wszedł w struktury Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przeniesienie nastąpiło w wyniku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do końca tego roku działania KPK na rzecz programu Horyzont 2020 będą jeszcze realizowane w ramach Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Z kolei zadania związane z programem ramowym Horyzont Europa podejmowane będą od 1 stycznia już w strukturach NCBR. Oznacza to, że NCBR będzie aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowania kolejnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji. Zadania Krajowego Punktu Kontaktowego to przede wszystkim zapewnienie wsparcia eksperckiego w zakresie negocjacji planu strategicznego programu Horyzont Europa oraz w przygotowaniu programów pracy komitetów programowych, które określają m.in. tematykę konkursów. Poza tym nowa sekcja NCBR będzie prowadzić promocję programu Horyzont Europa w Polsce oraz działania edukacyjne i mentoringowe związane z przygotowaniem wniosków projektowych przez polskich wnioskodawców.

– Dla NCBR to zupełnie nowa rola, dlatego cieszymy się, że będziemy mieli w niej wsparcie doświadczonych ekspertów. Jako że dotychczas funkcję KPK pełnił Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, NCBR chce wykorzystać i dalej rozwijać zgromadzony tam kapitał wiedzy i doświadczenia – mówi dr Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

Nowi pracownicy NCBR, przejęci od IPTT PAN, zasilili szeregi Biura Współpracy Międzynarodowej, w ramach którego będą kontynuować prace eksperckie oraz przygotowywać nowe instrumenty wsparcia dla polskich wnioskodawców.

źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)