Aktualności
Sprawy nauki
30 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-30

Prezes PAN powołał zespół doradczy ds. COVID-19

Monitoring przebiegu epidemii w Polsce, analiza możliwych scenariuszy i opracowanie rekomendacji – to najważniejsze zadania interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 powołanego we wtorek, 30 czerwca, przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk.

Na czele ośmioosobowego gremium stanął prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk. Jego zastępcą został prof. Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję sekretarza pełnić będzie dr Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. 

W skład zespołu weszli ponadto:

  • prof. Radosław Owczuk (kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego),
  • dr hab. Anna Ochab-Marcinek (kierownik Zespołu Chemii Biofizycznej w Zakładzie Fizykochemii Miękkiej Materii Instytutu Chemii Fizycznej PAN),
  • dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny),
  • prof. Andrzej Rychard (dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN),
  • dr hab. Tomasz Smiatacz (kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).

W pracach zespołu mogą też brać udział inni zaproszeni eksperci. Członkowie zespołu będą na bieżąco monitorować stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, opracowywać zalecenia odnośnie do ewentualnej nowej fali epidemii, a także przygotowywać dokumenty podsumowujące doświadczenia z kolejnych etapów walki z COVID-19. Nawiążą też współpracę z podobnymi grupami w innych krajach, by wymieniać się z nimi doświadczeniami na polu walki z koronawirusem.

Grupa zakończy swoją pracę 31 grudnia 2021 roku. Jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia.

MK, źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)