Aktualności
Sprawy nauki
09 Listopada
Źródło: AGH
Opublikowano: 2020-11-09

Prof. Andrzej Jajszczyk wiceprzewodniczącym ERC

Prof. Andrzej Jajszczyk został wybrany na wiceprzewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Będzie jednym z trojga zastępców przewodniczącego ERC, którym tymczasowo jest Jean-Pierre Bourguignon.

European Research Council to utworzona w 2007 roku przez Komisję Europejską niezależna agenda Unii Europejskiej finansująca najwyższej jakości badania prowadzone na terenie UE. Prestiżowe granty ERC przeznaczane są na pionierskie, przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. ERC zarządzana jest przez Radę Naukową, w skład której wchodzi 22 wybitnych europejskich naukowców. Członkowie Rady określają specyfikę grantów i poziom ich finansowania, opracowują roczny program prac, ustalają procedurę oceny wniosków, powołują ekspertów oceniających wnioski, a także monitorują wdrożenie programów. Powoływani są przez Komisję Europejską na czteroletnią kadencję i działają we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych.

Gremium to wybrało właśnie dwóch wiceprzewodniczących, których kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku. Zostali nimi: prof. Andrzej Jajszczyk (zastąpi odpowiadającego dotąd za nauki fizyczne i techniczne prof. Fabio Zwirnera) i prof. Nektarios Tavernarakis (zastąpi prof. Damę Janet Thornton, odpowiadającą za nauki o życiu). Obojgu dotychczasowym zastępcom przewodniczącego w grudniu 2020 roku wygasa mandat. Nowi wiceprzewodniczący dołączą do prof. Eveline Crone (nauki społeczne i humanistyczne), która kontynuuje swój mandat. Cała trójka będzie pełnić jednocześnie funkcje zastępców przewodniczącego ERC. Tymczasowo, od 24 lipca tego roku do momentu wyłonienia nowego, jest nim prof. Jean-Pierre Bourguignon. Jego poprzednik, prof. Mauro Ferrari, w kwietniu zrezygnował ze stanowiska.

Profesor Andrzej Jajszczyk jest członkiem Rady Naukowej ERC od 2017 roku. Pracuje w Katedrze Telekomunikacji na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (w latach 2000–2005 był zastępcą jej kierownika). Stopnie zawodowe i naukowe: magistra inżyniera (1974), doktora (1979) i doktora habilitowanego (1986) uzyskał w Politechnice Poznańskiej. Tytuł profesora otrzymał w roku 1994. Pracował przez wiele lat w Politechnice Poznańskiej, zapoczątkowując tam badania w dziedzinie telekomutacji, a także za granicą, m.in. w University of Adelaide w Australii, w Queen’s University w Kanadzie i w Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne we Francji. Od 1999 roku jest profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Był założycielem i pierwszym redaktorem IEEE Global Communications Newsletter, redaktorem IEEE Transactions on Communications i redaktorem naczelnym IEEE Communications Magazine (wprowadził ten miesięcznik na pierwsze miejsce wśród wszystkich światowych czasopism telekomunikacyjnych w kategorii IF). W latach 2004–2005 oraz 2010–2011 był dyrektorem ds. czasopism IEEE Communications Society, a w latach 2006–2007 dyrektorem Regionu Europa, Afryka i Bliski Wschód tego samego stowarzyszenia. W latach 2008–2009 pełnił funkcję jego wiceprezesa. W 2008 roku otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2011–2015 był pierwszym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki. W 2013 roku został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Pełni funkcję Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PAN. W 2017 roku dołączył do prestiżowej Academia Europaea. W tym roku został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Jest autorem bądź współautorem m.in. 12 książek, ponad 300 artykułów naukowych i ponad 60 na temat nauki i szkolnictwa wyższego oraz 19 patentów.

Od 2007 roku w otwartych konkursach ERC wybrano i sfinansowano ok. 9 tys. projektów. W międzynarodowych czasopismach naukowych opublikowano ponad 110 tys. artykułów odwołujących się do wsparcia ERC. Beneficjenci grantów ERC zdobyli prestiżowe nagrody, między innymi 6 nagród Nobla, 4 medale Fieldsa i 5 nagród Wolfa. ERC umożliwiła naukowcom realizację obiecujących badań prowadzących do przełomowych odkryć naukowych, takich jak: pierwszy obraz czarnej dziury, ważne odkrycia w dziedzinie badań nad rakiem oraz wczesne wykrywanie luk w zabezpieczeniach procesorów komputerowych. Od momentu powstania ERC do 17 polskich jednostek trafiły już 42 granty wszystkich kategorii, w tym 27 Starting Grants, 6 Consolidator Grants, 5 Advanced Grants i 3 Proof of Concept Grants. Ostatnią polską zdobyczą jest wart prawie 14 mln euro Synergy Grant, który będzie realizowany w międzynarodowym konsorcjum pod kierunkiem prof. Grzegorza Pietrzyńskiego z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN.

MK

Prof. Andrzej Jajszczyk w „Forum Akademickim”:

Jak zdobyć grant ERC, cz. I

Jak zdobyć grant ERC, cz. II

 

Dyskusja (0 komentarzy)