Aktualności
Sprawy nauki
05 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-05

Prof. Grzegorz Wrochna odwołany ze stanowiska wiceministra

Prof. Grzegorz Wrochna został odwołany ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z dniem 1 stycznia resort formalnie przestał istnieć. Za obszar ten odpowiada teraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Prof. Grzegorz Wrochna sprawował funkcję podsekretarza stanu od połowy grudnia 2019 roku. Był jednym z trojga zastępców Przemysława Czarnka w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po tym, jak 1 stycznia zlikwidowano MNiSW oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w ich miejsce powołano Ministerstwo Edukacji i Nauki, „odchudzono” ścisłe kierownictwo nowego resortu. Wraz z Wrochną odwołany został także Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w dotychczasowym MEN.

Obecnie zastępcami Przemysława Czarnka są: Dariusz Piontkowski (sekretarz stanu), Wojciech Murdzek (sekretarz stanu), Marzena Machałek (sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego), prof. Włodzimierz Bernacki (sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki) oraz dr Anna Budzanowska (podsekretarz stanu).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowy resort powstał z włączenia do MEiN komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługujących sprawy działu oświata i wychowanie, a także komórek organizacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obsługujących sprawy działu szkolnictwo wyższe i nauka. Pracownicy obydwu zachowują ciągłość stosunku pracy. Połączenie obejmie także kilka departamentów, których domeny pokrywały się w obu resortach. Szef resortu wymieniał w tym kontekście m.in. Departament Współpracy Międzynarodowej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)