Aktualności
Szkoły wyższe
07 Czerwca
Źródło: www.up.lublin.pl
Opublikowano: 2021-06-07

Nowa inwestycja UP w Lublinie

W Gospodarstwie Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Badawczo-Wdrożeniowego i Dydaktycznego Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie.

W uroczystości, która odbyła się 2 czerwca, uczestniczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przypomniał że tylko w kilku ostatnich miesiącach resort wsparł inwestycje tworzone na lubelskim Felinie kwotą ponad 15 mln zł.

To przedsięwzięcie w dziedzinie ogrodnictwa jawi się jako kolejne ważne wyzwanie. Inwestycja ma jasno określony cel, jest nim wzmocnienie innowacyjnych technologii w ogrodnictwie, dlatego potrzebuje nowoczesnej infrastruktury – mówił szef MEiN.

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie będzie się składało ze zautomatyzowanych szklarni, wyposażonych w nowoczesny system doświetlania roślin światłem LED, hali wegetacyjnej z systemem automatycznego zamgławiania oraz budynku, w którym znajdą się sale wielofunkcyjne i laboratoryjne wyposażone w sprzęt audiowizualny. Zamontowane zostaną także ogniwa fotowoltaiczne oraz zbiorniki na wody opadowe.

Planowana budowa szklarni wraz z fitotronami i zautomatyzowanym systemem do cyfrowego obrazowania roślin oraz infrastrukturą laboratoryjną z zakresu kultur in vitro i badań molekularnych, zaspokoi oczekiwania pracowników, studentów i doktorantów, realizujących nowatorskie badania nad roślinami modelowymi i użytkowymi. Centrum będzie wyposażone w automatyczny system sterowania światłem i klimatem oraz dozowania pożywki i fertygacji. Możliwy będzie wybór długości fali do naświetlania, napowietrzenie, koncentracja pary wodnej i ditlenku węgla.

Nie dysponowaliśmy dotąd infrastrukturą niezbędną do badań roślin i wybranych czynników środowiska. Realizując tę inwestycję, uzupełnimy ten brak istniejący od wielu lat i uczynimy znaczący postęp w doposażaniu naszego uniwersytetu, dorównując w tym zakresie do światowego poziomu. Centrum zapewni znakomite zaplecze do realizacji ambitnych badań nad roślinami wykorzystywanymi nie tylko dla celów rolniczych i żywieniowych, ale również dla przemysłu i farmacji, zwłaszcza w zakresie sterowania ekspresją genów oraz modyfikacji cech jakościowych i metabolitów wtórnych czynnikami endogennymi. Umożliwi lepsze przygotowanie studentów z wielu kierunków studiów w zakresie umiejętności praktycznych i podniesie jakość kształcenia. Wzmocni kreatywność pracowników oraz zdynamizuje współpracę z innymi uczelniami i instytutami – podkreślił rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Oddanie obiektów do użytku zaplanowano na czerwiec przyszłego roku.

źródło: UP

 

Dyskusja (0 komentarzy)