Aktualności
Szkoły wyższe
17 Marca
Opublikowano: 2022-03-17

W Częstochowie też chcą Uniwersytetu Europejskiego

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie stara się o status Uniwersytetu Europejskiego. Uczelnia weszła w skład międzynarodowego konsorcjum COLOURS.

Uniwersytety Europejskie to rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego. Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. Dotychczas Komisja Europejska wyłoniła 41 takich konsorcjów, które na wspomniane cele otrzymały już z Programu Erasmus+ w sumie 287 mln euro.

W ostatnim konkursie, bez powodzenia, startował także Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza. Konsorcjum z udziałem częstochowskiej uczelni podejmuje właśnie drugą próbę znalezienia się w elitarnym gronie, tyle że już pod zmienioną nazwą, z innym liderem i w nieco odmienionym składzie. Teraz, oprócz UJD, członkami sojuszu COLOURS są:

  • Universität Paderborn (Niemcy – lider)
  • Universidad de Castilla-La Mancha (Hiszpania)
  • Università degli Studi di Ferrara (Włochy)
  • Université du Mans (Francja)
  • Högskolan Kristianstad (Szwecja)
  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Chorwacja)

COLOURS (COLlaborative innOvative sUstainable Regional univerSities) zakłada współpracę pomiędzy uczelniami multidyscyplinarnymi i wieloprofilowymi, regionalnymi, które są zlokalizowane poza największymi miastami (regionów, województw, landów, prowincji), stawiają na innowacje w dydaktyce i nauce oraz na możliwie jak najszerszą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Wiążą nas poza tym podobne problemy: odpływ młodych ludzi do większych miast, depopulacja, konieczność dostosowania oferty dydaktycznej z potrzebami regionu, z oczekiwaniami lokalnych przedsiębiorców. Dlatego chcemy opracowywać programy nauczania w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi, tj. przedstawicielami biznesu, organizacjami non-profit, samorządem lokalnym i regionalnym, instytucjami kultury i sztuki, a także wprowadzać innowacje w dydaktyce i nauce, które zwiększyłyby atrakcyjność kierunków studiów i zatrzymały młode osoby w naszych ośrodkach, ograniczając ich migrację. Zamierzamy kształcić „na miarę”, czyli przygotowywać wykwalifikowane kadry dla konkretnych, zdefiniowanych branż – tłumaczy dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

O status Uniwersytetu Europejskiego w tegorocznej edycji konkursu ubiegać się będzie także kilka innych polskich uczelni, m.in. Politechnika Koszalińska, Politechnika Białostocka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

W gronie European Universities jest już czternaście polskich uczelni: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański („European University of the Seas”), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE), Politechnika Warszawska (ENHANCE), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Wrocławska (Unite!), Politechnika Łódzka (ECIU), Uniwersytet Wrocławski (Arqus). Na szczególne wyróżnienie zasługuje Politechnika Poznańska, która jest pierwszym polskim liderem zwycięskiego konsorcjum (EUNICE).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)